Af Webmaster

EG summer i dag af spændte familiemedlemmer og nervøse 3.g- og 2.hf-elever. Det har naturligvis været nødvendigt, i et vist omfang, at begrænse adgangen til skolen i henhold til Covid-19-foreskrifter, men vi synes, vi fandt en fin løsning, hvor eleverne blev modtaget af familie og venner for enden af den røde løber.

“Det har været godt at gå på EG, men lige nu er jeg bare så glad for at være færdig”, udtaler Amalie Eibak Frausing fra 3v. “Det har været tre år med mange lektier og afleveringer, så selvfølgelig har der været et vist pres, men det der træder tydeligst frem er mine klassekammerater, det sociale. Vi kunne jo have valgt bare at komme til undervisningen og gå hjem igen, men vi har fået venskaber, der rækker udover det.”

Benjamin Holtemann Hansson, tidligere elevrådsformand, formulerer det sådan her: “…For tiden på EG har nemlig været en veksling mellem hårdt arbejde og fede fællesskaber, som jeg i den grad kommer til at savne. Som elevrådsformand under rektorskifte og spændende aktiviteter, kan jeg skrive under på, at skolen har det bedste sammenhold. Vi støtter hinanden, og holder sammen under alle situationer. Jeg har ligeledes kunnet følge med i, hvordan den daglige gang på skolen har været, og dertil kan jeg kun sige, at jeg er stolt af at være afgangselev på EG!” Læs Benjamins hilsen i fuld længde her

Nu venter sommer, sol og (for nogle) sabbatår.

Stort tillykke til årets første studenter Camilla, Amalie, Benjamin og Alexander, der – traditionen tro – hejste flaget med rektor.

Flere billeder her