Anti-mobbepolitik.

Egedal Gymnasium & HF

 

Egedal Gymnasium & HF er en skole hvor fællesskabet og den enkelte mødes således, at hensyn og krav hele tiden er balanceret via en civiliseret og respektfuld dialog. Ingen må udgrænses af fællesskabet, og fællesskabet må på den anden side heller ikke lade sig tyrannisere af grupper eller enkeltpersoner. Derfor er skolen meget opmærksom på mobning, som vi opfatter som en både ødelæggende og uacceptabel adfærd.

 

Hvad er mobning?

 

Arbejdstilsynet anvender følgende definition på mobning:

“Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, der opfattes som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. Krænkende handlinger kan omfatte aktive såvel som passive handlinger (at undlade at handle i bestemte situationer).”

 

Ofrenes oplevelse af de krænkende handlinger er det centrale aspekt i mobning; om handlingerne er udført bevidst eller ubevidst er selvfølgelig ikke uden betydning, men det afgørende er ofrets oplevelse.

 

Mobning kan udøves af både kolleger, ledelse og elever. Den kan foregå i skolerummet, uden for skolen eller på de sociale medier. Mobning er mangesidig og kan blandt andet bestå i systematisk eller gentagen:

 

 • at latterliggøre, udskælde eller såre, blandt andet at bruge nedladende øgenavne
 • at udstille en anden negativt, for eksempel at tale eller skrive grimme ting om den anden  
 • at sprede skadelige rygter
 • tilbageholdelse af nødvendig information  
 • at udelukke den anden fra at være med til aktiviteter
 • at nægte at samarbejde  
 • at true den anden og få ham/hende til at føle sig utilpas og bange  
 • at tage eller ødelægge den andens ting  at slå eller få den anden til at gøre ting, som han/hun ikke vil
 • at usagligt fratage eller reducere ansvar og arbejdsopgaver
 • at nedvurdere den andens job,  arbejdsindsats eller kompetence
 • at optræde fjendtligt eller at ignorere bevidst

 

Hvordan forebygges mobning?

 

Mobning gror oftest ud af en kultur, der vender ryggen til den. Den bedste forebyggelse af mobning er derfor at udvikle en organisationskultur med normer og værdier, som aktivt modvirker mobning. Det kræver, at hele arbejdspladsen – og ikke mindst ledelsen – har klare og synlige værdier og holdninger, som formidles både i målsætninger, regler og i praktisk handling.

 

Ledelsen har et særligt ansvar for at sikre et godt psykosocialt arbejdsmiljø på hele skolen, ligesom lærerne og de øvrige ansatte har det i undervisningssammenhænge over for eleverne.

 

Følgende konkrete ting er vigtige i forebyggelsesøjemed:

 

 • Fælles og velkendte normer og værdier for den adfærd, som forventes på skolen, samt klare retningslinjer for hvordan man forholder sig, hvis der opstår krænkende handlinger og mobning.
 • Uddannelsesmæssige initiativer som sikrer, at ledelse og evt. nogle af de ansatte har kompetence til at håndtere krænkende adfærd og mobning.
 • Klare retningslinjer for, hvordan  ansatte og elever kan klage og få rådgivning i tilfælde af krænkende handlinger og mobning. For ansatte er vejen nærmeste leder, hvis denne er en del af problemet, henvises til rektor og/eller en uvildig instans (AMO). For eleverne er det klasselæreren, hvis denne er en del af problemet henvises til ledelsen eller studievejlederen.
 • Skarp og vedholdende rammesætning i forbindelse med klasserumskultur og præcisering af sanktioner i forbindelse med krænkende adfærd og mobning i skolens studie- og ordensregler.
 • Ved introduktion er det særligt vigtigt, at ledelse og ansatte er tydelige over for eleverne omkring værdier, normer og adfærd

 

Hvis der opstår mobning på skolen – hvad så?

 

Får ledelse, lærere eller ansatte henvendelse om krænkende adfærd eller mobning skal man i udgangspunktet altid tage det seriøst og forsøge at lytte sig frem til omfang, dybde og mulige årsager. Følgende retningslinjer kan være nyttige:

 

 • Udvis diskretion både over for ofrene og de formodede mobbere. Drag ikke forhastede slutninger.
 • Inddrag alle parter – herunder evt. vidner. Det er vigtigt at foretage en uvildig undersøgelse. Alle involverede må føle, at deres version af historien bliver hørt og taget alvorligt. Det er kun naturligt, at der er forskellige opfattelser af en situation.
 • Få parterne – herunder eventuelle vidner – til at beskrive det faktiske hændelsesforløb.
 • Søg enkle og praktiske løsninger – søg ikke efter hævn eller syndebukke
 • Er det imidlertid nødvendigt med sanktion, så tøv ikke.
 • Vær meget opmærksom på opfølgningen. Har man været udsat mobning kan det være nødvendigt med opfølgende samtaler og eventuelle initiativer i form af justeringer i relation til organisation eller klasse.
 • Sørg i det hele taget for at “rydde op”: husk efterfølgende at tale med andre implicerede parter, herunder dem der evt uretmæssigt er blevet inddraget.
 • Gør det til et fælles problem på arbejdsplads og skole at der forekommer mobning, men undlad at bringe den konkrete sag i fokus.

 

August 2018 Henrik Madsen

Vedtaget i SU