Til forældre

Velkommen til jer som forældre på Egedal Gymnasium & HF

 

Optimalt fagudbud og tryg skolegang

Egedal Gymnasium og HF giver jeres unge de bedste faglige og sociale rammer for at nå de resultater, de ønsker for at indfri fremtidsdrømmene.  Vi vil få det ypperste ud af den enkelte elev og løfte den unges faglige niveau.

Vi har et stærkt fagligt fællesskab, hvor høj kvalitet i undervisningen og høj trivsel går hånd i hånd.  Vi prioriterer et meget bredt fagtilbud. Hos os kan din unge derfor få det traditionelle glade gymnasieliv og alligevel specialisere sig fagligt.

Vi er en lokal skole med ca. 850 elever, hvor dagligdagen er præget af nærvær, rummelighed og tryghed. Vi har flest elever fra Egedal, Frederikssund, Roskilde og Ballerup, men vi optager også meget gerne elever fra andre kommuner.

Vores elever skal være verdens- og samfundsborgere. Vores elever undervises derfor med aktuelle autentiske eksempler, projektorienteret og med inddragelse af den omgivende verden.

Vi håber, at I forældre vil støtte jeres unge i at være fagligt nysgerrige og bidrage til vores gode sociale miljø ved at være rummelige og åbne.

I må også meget gerne opmuntre dem til at lære af den feedback de får, og huske dem på at det ikke trækker ned, hvis de spørger deres undervisere, når der er noget, som de synes er svært at forstå.

Hvis der er noget, I er i tvivl om eller undrer jer over, håber jeg, at I vil kontakte os.

De bedste hilsner

Camilla Rye, rektor

Videoen åbner i ny fane - i Youtube.

Forældremøder

For forældre er første møde med skolen i intro-forløbet i august-september, hvor man hilser på klassens elever, lærere og forældre og ser skolen. Her bliver også orienteret om det forestående studieretningsvalg for stx.

I marts er der forældrekonsultationer, hvor 1. årgangs-forældre bestiller tid via Lectio til samtale med nogle af klassens lærere.