TIL FORÆLDRE

Velkommen til jer som forældre på Egedal Gymnasium & HF

Vi er Egedal Kommunes gymnasium – men vi optager elever fra Hornsherred til Ballerup og Jyllinge. Skolens miljø er meget levende og bærer præg af at vi rummer to uddannelser – stx og hf. På skolen er omgangsformen afslappet – men ikke slap. Vi tager hinanden alvorligt, giver plads og sætter klare grænser. Mennesker er forskellige, og kommer med forskellige historier og horisonter.

Men deres forskellighed til trods, er det vores faste overbevisning, at ingen trives, uden at der stilles krav til dem. Vi er fagligt kravsættende og ønsker til stadighed, at elever skal op og stå på tæer. Men ingen krav uden kommunikation eller dialog.

Vi er en meget talende skole. Alle på skolen er i dialog på kryds og tværs. Men ikke samtidig og om alt. For vi er også en meget lyttende skole. Vi hører efter, hvad der bliver sagt – både i frikvarteret og i  de mange fora, som strukturerer et ellers flerstemmigt kor.

Vi tilstræber, at elever får et positivt og varigt præg af opholdet her. At de træder sikrere ud af døren, end da de kom ind. Klogere på dem selv og den verden de skal overtage ansvaret for.

Velkommen til jeres børn og velkommen til jer som forældre.
Camilla Rye
Rektor

 

Forældremøder

For forældre er første møde med skolen i intro-forløbet i august-september, hvor man hilser på klassens elever, lærere og forældre og ser skolen. Her bliver også orienteret om det forestående studieretningsvalg for stx.

I november/december er der forældrekonsultationer, hvor forældre bestiller tid via Lectio til samtale med nogle af klassens lærere.