BI-KE

Studieretningen for dig med interesse for biologi – lige fra de mindste celler til menneskekroppen. Vi arbejder både teoretisk, med hvide kitler i laboratoriet og mere praktisk, med gummistøvler ved skov og strand. Du kan fordybe dig i evolutionsteori: hvorfor uddøde dinosaurerne? Du kan komme til at forstå hvordan vi er bygget op molekylært: Hvad sker der inde i kroppen? Og du kan studere forudsætningerne for liv: Kan liv overleve i rummet? Du får forudsætninger for at deltage i samfundsdebatter om bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelse: skal vi genmanipulere fødevarer for at kunne brødføde verdens befolkning? Du får viden om genteknologi: hvad er en DNA-profil? Kan den være med til at opklare mordgåder? Du bliver klogere på menneskets fysiologi og livsstilsfaktorers betydning for helbredet: hvordan forbedrer du din kondition? Hvad sker der i kroppen ved depression og stress? Du får altså udvidet din forståelse af liv, lige fra det biokemiske, mikrobiologiske til mennesket og økosystemerne

I skemaet nedenfor ser du en oversigt over fag og niveau i det 3-årige forløb på STX. Skemaet er opdelt, så det viser studieretningsfag, valgte fag (både fag der skal vælges inden skolestart og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag.

Fag Grundforløb 1. år 2. år 3. år
Studieretningsfag
Biologi A A A
Kemi B B
2. fremmedsprog (vælg 1 af 4)
Fransk forts. B B B
Tysk forts. B B B
Fransk beg.* A A A A
Spansk beg.* A A A A
Kreativt fag (vælg 1 af 4)
Billedkunst C C
Drama C C
Mediefag C C
Musik C C
Valgfag på A-niveau (B-niveau → A-niveau)** (3g)
Valgfag** A
Valgfag på mindst C-niveau (3g)
Valgfag C/B/A
Valgfag på C/B-niveau (3g)
Valgfag C/B
Øvrige fag
Dansk A A A A
Historie A A A
Engelsk B B B
Matematik B B B
Samfundsfag C C
Idræt C C C C
Fysik C
Oldtidskundskab C
Religion C
AP -
NV -
SRP -

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /srv/users/egedal-new/apps/egedal-new/public/wp-content/blocks/subject_table/2.php on line 49

* Hvis du vælger begyndersprog Fransk A eller Spansk A som 2. fremmedsprog, så skal du ikke have et A-valgfag i 3g, da dit 2. fremmedsprog er treårigt og tæller som det 4. A-niveau fag.

**Har du valgt begyndersprog Fransk A eller Spansk A som 2. fremmedsprog, skal du ikke vælge et fag hér.