Vision og handlingsplan

Egedal Gymnasium og HF – Strategi 2019-2022.

Bestyrelsen har i samarbejde med ledelse, styregruppe og medarbejdere diskuteret og besluttet skolens strategi 2019-2022. Ambitionen er, at strategien skal være fokuseret, præcis og realistisk. Den er derfor formuleret i nedenstående styredokument i form af tre strategiske indsatsområder. Strategien tages op til drøftelse og korrektion på skolen og i Bestyrelsen hvert forår i april -maj.

Skolens vision:
Vi får det ypperste ud af den enkelte elev
Vi skaber den højest mulige kvalitet i undervisningen
Vi løfter de unges uddannelsesniveau og skaber kompetente samfundsborgere

Skolens tre strategiske indsatsområder :

En plads i verden – fra elev til studerende.

Området tager afsæt i vores mission og anliggende over for den enkelte elevs gang gennem uddannelsen og videre færd ud i samfund og verden. Det indeholder bl.a.:

 • Retning og sammenhæng i den daglige undervisning og skoledag i forhold til endemålet: at eleven tager en eksamen og bevæger sig mod videre uddannelse og erhverv
 • Ansvar, projekt- og karrierelæring
 • Global dimension i undervisning og hverdag
Fællesskab – som nøgle til tiltrækning, trivsel og fastholdelse

Området peger ind på vores skolekultur; noget vi er glade for, noget vi vil holde fast i og udvikle. Det indeholder bl.a.:

 • Studiemiljø præget af nærvær og fællesskab,
 • Tryg overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse
 • Fastholdelse, hvor lærer-elev-relationen er baseret på rummelighed og pligter
 • Fælles oplevelser og events på skole- og årgangs-niveau

 

Synlig skole – faglighed, identitet, samarbejde og profilering

Området peger på vores placering på uddannelsesmarkedet og på den måde vi gerne vil ses. Området peger også indad; på vores faglige udvikling og stolthed.:

 • Synliggørelse af fag og fakulteter
 • Udvikling af netværk og eksterne samarbejder
 • Konkrete og implementerbare udviklingsprojekter
 • Samarbejde om fag og didaktik