MA-FY-KE

Denne studieretning er for dig, der gerne vil arbejde med matematik og bruge matematik i andre fag. Du er nysgerrig og kan lide naturvidenskabelige forklaringer på fænomener i naturen eller naturvidenskabelige løsninger på vigtige udfordringer i samfundet.  Du vil lære om, hvordan kemiske stoffer reagerer med hinanden og se, hvordan man fremstiller nye stoffer. Vores udfordringer med bæredygtig energiforsyning og globale miljøproblemer bliver belyst, og vi arbejder med mulige naturvidenskabelige svar på disse vigtige samfundsmæssige spørgsmål. Undervejs vil du i undervisningen møde interessante naturvidenskabelige fænomener i naturen, vigtige teknologiske anvendelser og spændende opdagelser om stjerner og galakser i universet. Matematiske ræsonnementer og metoder er helt nødvendige værktøjer, når vi arbejder med naturvidenskab. Du vil også lære og forstå matematik som en abstrakt og logisk sammenhængende teori og samtidig træne din evne til at formidle matematik og naturvidenskab på en klar og stringent måde. I fysik og kemi laver du eksperimenter og kombinerer målingerne med teorier og forventninger til resultaterne.

I skemaet nedenfor ser du en oversigt over fag og niveau i det 3-årige forløb på STX. Skemaet viser studieretningsfag, valgte fag (både fag der skal vælges inden skolestart og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag.

Fag Grundforløb 1. år 2. år 3. år
Studieretningsfag
Matematik A A A A
Fysik B B
Kemi B B
2. fremmedsprog (vælg 1 af 4)
Fransk forts. B B B
Tysk forts. B B B
Fransk beg. * A A A A
Spansk beg. * A A A A
Kreativt fag (vælg 1 af 4)
Billedkunst C C
Drama C C
Mediefag C C
Musik C C
Valgfag på C eller B-niveau
Valgfag C/B
Valgfag på A-niveau (B-niveau → A-niveau)** (3g)
Valgfag** A
Valgfag på mindst C-niveau (3g)
Valgfag*** C/B/A
Øvrige fag
Dansk A A A A
Historie A A A
Engelsk B B B
Samfundsfag C C
Informatik C
Idræt C C C C
Oldtidskundskab C
Religion C
AP -
NV -
SRP -

* Hvis du vælger begyndersprog Fransk A eller Spansk A som 2. fremmedsprog, skal du ikke vælge et A-niveau valgfag i 3g, da dit 2. fremmedsprog er treårigt og tæller som det 4. A-niveau fag.

**Hvis du har valgt begyndersprog Fransk A eller Spansk A som 2. fremmedsprog, skal du ikke vælge et fag hér.

*** Hvis du ikke har valgt KE A eller FY A skal du hér vælge et naturvidenskabeligt fag på C eller B-niveau.