Bestyrelsen

Egedal Gymnasium & HFs bestyrelse, der har til opgave at varetage skolens strategiske og økonomiske udvikling, er sammensat af repræsentanter for de videregående uddannelser, det private erhvervsliv og Egedal Kommune. Desuden er gymnasiets rektor, medarbejdere og elever repræsenteret.

 

Bestyrelsen består, foruden Formand Lars Christoffersen, af

Mads Kamp, Næstformand  (Senior Vice President Global HR hos Pandora).

Jacob Peter Loessl, Bestyrelsesmedlem (Byrådsmedlem, Egedal Kommune).

Søren Trier Høisgaard, Bestyrelsesmedlem. (Chef for Skole- og dagtilbud, Egedal Kommune).

Mads Jonasson, Medarbejderrepræsentant.

Mads Waneck, Medarbejderrepræsentant.

Tanja Bech Hansen, Elevrepræsentant.

Olivia Ager Andersson, Elevrepræsentant.

Camilla Rye Jørgensen, Rektor.

Vibeke Tellefsen, Bestyrelsessekretær.

(Bestyrelsens medlemmer fra venstre: Mads Jonasson (medarb rep), Lars Christoffersen (formand), Tanja Bech Hansen (elevrep), Mads Kamp (næstform), Olivia Ager Anderson (elevrep), Mads Waneck (medarb). Jacob Peter Loessl og Søren Tier Høisgaard var ikke til stede.)