Bestyrelsen

Egedal Gymnasium & HFs bestyrelse, der har til opgave at varetage skolens strategiske og økonomiske udvikling, er sammensat af repræsentanter for de videregående uddannelser, det private erhvervsliv og Egedal Kommune. Desuden er gymnasiets rektor, medarbejdere og elever repræsenteret.

 

Bestyrelsen består  af:

Lars Christoffersen, Senior Vice President, DTU, (formand)

Thomas Bruun, Ung Egedal (næstformand)
Mikkel Davidsen, Egedal Erhverv
Jonathan Kjølby Kristensen, Egedal kommunalbestyrelse
Markus Buksted Hansen, Ledøje-Smørum Tennis
Rune Lydolph-Nielsson, medarbejderrepræsentant (stemmeberettiget)
Mads Waneck, medarbejderrepræsentant
Carl Ulslev Degn, elevrepræsentant
Sofie Budig, elevrepræsentant

Desuden Camilla Rye Jørgensen, Rektor & Vibeke Tellefsen, Bestyrelsessekretær