MA-GV-KE

Geovidenskab er for dig, der vil forstå den planet, du bor på? Vil du være med til at løse fremtidens udfordringer inden for klima, energi, vand og råstoffer – så er geovidenskab noget for dig!

Geovidenskab handler om at forstå de geologiske og fysiske fænomener på Jorden. Gennem feltarbejde og eksperimenter opnår du indsigt i naturens mange processer. Du opnår en forståelse for naturens betydning for vores liv på Jorden og for menneskets påvirkning af naturen gennem arbejdet med konkrete og aktuelle problemstillinger. I det daglige arbejde veksles der mellem arbejdet ude i naturen og inde i laboratoriet eller klasselokalet, så man bliver bevidst om Jordens komplekse sammenhænge.     

Geovidenskab A kan betragtes som en blanding af Naturgeografi B og Fysik B, og faget supplerer og udvider de muligheder, der ligger inden for de to fag. I studieretningen geovidenskab har man desuden også Matematik A og Kemi B og selvfølgelig de øvrige obligatoriske fag som dansk, engelsk, historie mm.

Eksempler på emner i studieretningsfagene:

  • Hvordan kan Jordens klima ændre sig?
  • Hvilken sammenhæng er der mellem atmosfærens sammensætning og den globale temperatur.
  • Hvordan forudsiges fremtidens vejr?
  • Hvor og hvordan kan man finde energi til fremtidens ”0”-energisamfund??
  • Kan man forudsige jordskælv og vulkanudbrud?
  • Hvordan ved vi, hvordan Månen er dannet – ingen så det jo?
  • Er der ressourcer nok til 9 mia. mennesker på jorden i 2050?
  • Er der liv på Mars? Kan vi indrette os så vi kan bo på Mars?

 

Der er brug for dig!

Geovidenskab A er netop blevet et permanent fag i gymnasiet, fordi der er stor efterspørgsel efter de kompetencer, man opnår inden for studieretningsfagene. Der er behov for at udvikle, forvalte eller forstå ressourcer som vand, energi, mineraler og højteknologi.

Studieturen i 2.g går til et område af geovidenskabelig interesse – fx Island eller Italien. Klik her for at læse elev-artikel

Geovidenskab giver mulighed for optag på alle videregående uddannelser!

 

 

Fag Grundforløb 1. år 2. år 3. år
Studieretningsfag
Matematik A A A A
Geovidenskab A A A
Kemi B B
2. fremmedsprog (vælg 1 af 4)
Fransk forts. B B B
Tysk forts. B B B
Fransk beg. * A A A A
Spansk beg. * A A A A
Kreativt fag (vælg 1 af 4)
Billedkunst C C
Drama C C
Mediefag C C
Musik C C
Valgfag på mindst C-niveau (3g)
Valgfag C/B/A
Valgfag på mindst C-niveau** (3g)
Valgfag** C/B/A
Øvrige fag
Dansk A A A A
Historie A A A
Engelsk B B B
Samfundsfag C C
Idræt C C C C
Oldtidskundskab C
Religion C
AP -
NV -
SRP -

* Hvis du vælger begyndersprog Spansk A eller Fransk A som 2. fremmedsprog, skal du i 3.g kun vælge ét valgfag, da dit 2. fremmedsprog er tre-årigt og tæller som et 5. A-niveau fag.

**Hvis du har begyndersprog Spansk A eller Fransk A skal du ikke vælge et fag hér.