Information om ordblindhed og læsevejledning

 

Læsevejlederne på Egedal Gymnasium & HF tilbyder hjælp til ordblinde elever. Alle ordblinde elever har ret til at få tekniske hjælpemidler stillet til rådighed. Som læsevejledere kan vi vejlede om brugen af tekniske hjælpemidler, og vi kan hjælpe med læsning og skrivning generelt.

Alle nye elever på Egedal Gymnasium og HF bliver læsescreenet i august måned med henblik på at finde de elever, der har så store læsevanskeligheder, at de skal tilbydes støtte, herunder forskellige digitale hjælpemidler.

En forudsætning for adgang til digitale hjælpemidler er, at man har gennemført den nationale ordblindetest, og at den har vist, at man er ordblind.

Vigtig information til kommende elever:

Hvis du allerede er blevet testet og ved, at du er ordblind, vil vi bede dig informere os på mail laesevejledere@egegym.dk (hvis du ikke allerede har angivet det i din ansøgning). Hvis du har mistanke om, at du måske er ordblind, men endnu ikke er blevet testet, vil vi også gerne høre fra dig.

Med venlig hilsen

Læsevejlederne på Egedal Gymnasium & HF

Anne, Sofie og Birgitte

 

Fordeling af klasser:

BS: 1n, 1t, 1u, 1v, 2n, 2s, 2t, 2u, 2v, 2x, 3s, 3x, 3y, 3z

Son: 1q, 1a, 1m, 1s, 2a, 2m, 2y, 2z, 2p, 2q, 3t, 3u, 3v

AV: 1p, 1x, 1y, 1z, 3m