HF

HF-eksamen varer 2 år. Du skal til eksamen i alle fag, og du får vejledende standpunktskarakterer undervejs.

Adgangskravet for optagelse er 9. klasses eksamen, men HF er også for dig, der vil begynde forfra på en ungdomsuddannelse – eller har været ude af skolen i en periode.

Med et HF-eksamensbevis kan du søge optagelse på videregående uddannelser. Se her hvad uddannelsen giver adgang til: Adgangskortet

Vores HF er et ”lærested”, og du skal have den bedst mulige eksamen med dig herfra. Derfor gennemfører vi i den første uge af 1. HF screeninger i dansk, matematik og engelsk og danner klasser ud fra resultaterne. Hvis dit faglige niveau ændres markant, kan du rykke mellem holdene i løbet af de to år.

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt en 2-dages introtur, hvor du lærer mange fra din årgang at kende og får mulighed for at knytte nye venskaber.

Du får tilbudt rådgivning og vejledning, mens du går på skolen. En af dine lærere vil fungere som tutor og derved følge og rådgive dig gennem hele dit uddannelsesforløb.