ELEVRÅD OG -UDVALG

Tillidsposter:

Elevrådsformand: Christine Mardov-Johansen, 3a

Elevrådsnæstformand: Christine Tønder Aaskov, 2z

Bestyrelsesmedlem: Christine Mardov-Johansen, 3a

Eventansvarlige: Afventer valg

Økonomisk ansvarlig: Christine Mardov-Johansen, 3a

Social ansvarlig: Afventer valg

Kvalitetsgruppen: Marie Spahn Klausen, 3a ; Laura Stilling Laursen, 2n ; Isabella Weber Melsted, 2n

(Tutoransvarlige: Afventer valg)