Elevråd og -udvalg

Tillidsposter:

Forperson: Silja 2u

Næstforpersoner: Frederikke Hansen 2u og Nicolai 2a

Elevrepræsentant i skolebestyrelsen – skoleåret 2022/23: Victor Langenskov Helgesen, 3s

Bæredygtighedsudvalg: Ansvarlig: Matilde Bondo Dydensborg, 3x

Mangfoldighedsudvalg: Ansvarlig: Emilie Christine Paakjær, 3y

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS): Kontaktperson: Matilde Bondo Dydensborg, 3x

Øvrige udvalg: Kontakt EGs kontor