Elevråd og -udvalg

Tillidsposter:

Elevrådsforperson: Emilie Christine Paakjær, 3y.

(Mobil: 60 54 67 37, Mail: emil304y@egegym.dk)

Elevrådsnæstperson: Smilla Bang, 3y

(Mobil: 52 39 03 02, Mail: smil0166@egegym.dk)

Elevrepræsentanter i skolebestyrelsen – skoleåret 2022/23: Emilie Christine Paakjær, 3y og Victor Langenskov Helgesen, 3s

Økonomisk ansvarlig: Smilla Bang, 3y

Eventansvarlige: Afventer valg

Bæredygtighedsudvalg: Ansvarlig: Matilde Bondo Dydensborg, 3x

Mangfoldighedsudvalg: Ansvarlig: Emilie Christine Paakjær, 3y

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS): Kontaktperson: Matilde Bondo Dydensborg, 3x

Øvrige udvalg: Kontakt EGs kontor