E.G. Historisk

logo

Skolens logo & identitet

I efteråret 2008 blev skolens logo til i et samarbejde med råd og input fra mange undervejs. Den grønne farve har vi ført videre fra skolens første logo, og med tanken om, at egens rødder og tidslens dun kombineret giver både fodfæste og rækkevidde, håber vi at skolens logo effektivt signallerer tradition, fornyelse og fællesskab. Mange gårde og steder i Danmark hedder Egedal – i Stenløse-området 3 gårde: i Ganløse, Slagslunde og Veksø. Sidstnævnte kan spores tilbage til 1300-tallet, hvor den var ejet af et medlem af Hvide-slægten. Navnet Egedal til vores kommune har en historie, som vores bestyrelsesformand, borgmester Svend Kjærgaard fortalte 1. skoledag:

Da kommunesammenlægningen af Stenløse, Ølstykke og Ledøje-Smørum var en realitet, udskrev man en navnekonkurrence om et nyt kommunenavn. Der kom 352 navneforslag, og Egedal var i semifinalen – blandt de 3 præmierede forslag. I første omgang blev navnet Kongsdal valgt som vinder, men det faldt på en indsigelse fra en godsejer i Vestsjælland – og så blev Egedal en realitet.

Egen henleder tankerne på noget gammelt, sejt, stærkt og ærværdigt. Ege og egeblade optræder derfor også hyppigt på våbenskjolde og i heraldisk sammenhæng. Egedals byvåben viser et egetræ med rødderne i mulden i dalen og med 3 blade – et for hver af de sammenlagte kommuner.

stenloese_logo_1979

Skolens første tid – 1979-1984 

1979 startede skolen som Ølstykke-Stenløse Amtsgymnasium (ØSAG) i midlertidige barakker ved Præstegårdsskolen i Stenløse. Her blev skolen indntil 1981, hvor skolen ind i de nuværende bygninger og skiftede navn til Stenløse Amtsgymnasium. I 1984 ændredes navnet til Stenløse Gymnasium (alle gymnasieskoler var nu amtslige). Indtil 2004 brugte skolen et logo, der knyttede skolen effektivt til tidselblomsten (se billedet). Logoet var stærkt forbundet med skolens selvforståelse, og en del af denne identitet og historie er bundet til et folkesagn der lader alverdens tidsler stamme fra Ganløse, og det er denne historie, vi betragter som vores grundlæggerhistorie:

”En fattig kone havde en dreng som var værkbruden, og hun havde forgæves været ved den kloge kone i både Stenløse og i Asminderød. Men så drømte hun en nat at der hos en rig gårdmand i Ganløse voksede en plante som kunne helbrede drengen. Det var den eneste plante af den slags i verden: tidsel. Da hun bad gårdmanden om et par dun fra den, forlangte han penge for dem, som hun ikke havde. Konen gik bedrøvet bort, men mødte på vejen Skt. Peder som sagde at hun skulle give drengen røllikete, og da hun gjorde det, sprang drengen op af sengen og råbte: ’Mor, jeg er rask nu”. Men Skt. Peder gik til gårdmanden og sagde: “Fordi du ikke ville give konen tidseldun til hendes dreng, skal der fra nu af ikke vokse andet end tidsler på din mark’. Og derfra bredte de sig ud over verden.” Skolen ligger altså – synes vi – på den jord, hvor tidslerne stammer fra!

stenloese_logo

Skolens nyere tid – 1992-2008

I 1992 ændredes navnet til Stenløse Gymnasium & HF, da HF-enkeltfag og det 2-årige HF flyttede fra Frederikssund til Stenløse. 2004 var året da Henrik Madsen tiltrådte og afløste Niels Gullberg som rektor, og da fik skolen også et nyt, mere stiliseret logo (se billedet). I 2008 ændredes navnet til Egedal Gymnasium & HF i fortsættelse af kommunalreformen, og skolen fik sit nuværende logo, der kombinerer både tidslen og egen, tradition og fornyelse. Skolens nuværende logo er således skolens tredje, men fælles for dem alle er den vedholdende og livsstærke tidselblomst!