Elever med diagnoser

 

For elever, der har dokumenterede diagnoser (fx ADHD eller forskellige diagnoser indenfor Autismespektret) gælder det, at vi som skole kan tilbyde støtteforanstaltninger af forskellige art.

Hvis diagnosen er anført i elevens ansøgning, indkaldes den kommende elev og dennes forældre til en samtale med skolens studievejleder inden skolestart.  Dokumentation for diagnosen medbringes til dette møde.

Skolen kan sørge for, at den pågældende elev kan få tilknyttet en mentor, som kan afholde korte møder hver uge og hjælpe eleven med det, som den pågældende elev har behov for. Det kan f.eks. være hjælp til planlægning af lektier og skriftlige afleveringer, eller det kan være samtaler, hvor eleven kan vende konkrete problemstillinger, som han eller hun har oplevet i løbet af ugen.
Mentoren kan i et vist omfang bruges som talerør mellem eleven og dennes lærere og mellem elevens forældre og skolen.

De personer, som har funktion af mentorer er uddannede faglærere og fungerer derfor først og fremmest som en organisatorisk hjælp for eleven.

Der kan tages enkelte særhensyn til den pågældende elev. Det kan f.eks. være, at eleven skal have en fast siddeplads i alle fag, skal have ekstra hjælp i forbindelse med gruppedannelser eller skal have ekstra forberedelsestid til eksamen.

Elever med diagnoser skal, bort set fra disse foranstaltninger, kunne indgå på lige vilkår med de øvrige elever, og det er som udgangspunkt ikke muligt at blive fritaget fra udvalgte fag eller større dele af enkelte fag.