OPTAGELSE

Er jeg optaget på Egedal Gymnasium & HF?

Ansøgningsfristen er 1. marts. Du vil modtage en kvitteringsskrivelse i slutningen af marts, hvis du har søgt Egedal Gymnasium & HF som 1. prioritet.

Det er fordelingsudvalgene, der står for den endelige fordeling af alle ansøgerne. Du kan læse mere om behandling af din ansøgning, tidsfrister, genbehandling, klager m.m. her.

Vi sender optagelsesbrevet til din e-boks, så det er vigtigt, at du får oprettet en profil e-boks.dk

Hvis du bliver optaget på et andet gymnasium end din 1. prioritet, vil du modtage et brev om afslag og et optagelsesbrev fra den skole hvor du er optaget på.

I starten af august sender vi informationsbreve om skolestart. Informationen sendes også på e-boks.

 

Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)

Vi afholder prøve for ansøgere, der ikke er vurderet uddannelsesparate. Dato tilgår.

 

Venteliste

Er du optaget på et andet gymnasium og ønsker du at blive skrevet op på vores venteliste, vil den være åben i periode midt i maj til midt i september. Du kan skrive dig op her.

For at vi kan optage dig, hvis der bliver plads, er det vigtigt, at du starter på det gymnasium eller den ungdomsuddannelse du er optaget på. Du skal være studieaktiv, følge undervisningen, afleverer opgaver m.m. Hvis ikke du er studieaktiv kan vi ikke optage dig. Vi optager fra ventelisten frem til medio september, og vi har ikke mulighed for at oplyse hvilket nr. du er på listen.