Optagelse

Er jeg optaget på Egedal Gymnasium & HF?

Ansøgningsfristen er 1. marts. Du vil modtage en kvitteringsskrivelse i slutningen af marts, hvis du har søgt Egedal Gymnasium & HF som 1. prioritet.

Det er fordelingsudvalgene, der står for den endelige fordeling af alle ansøgerne.

Klik her for at læse mere om behandling af din ansøgning, reservering af plads, tidsfrister, genbehandling, klager m.m

Vi sender reservationsbrevet til din e-boks senest 1. maj, så det er vigtigt, at du får oprettet en profil e-boks.dk

Hvis du bliver optaget på et andet gymnasium end din 1. prioritet, vil du modtage et brev om afslag og et optagelsesbrev fra den skole, hvor du er optaget på.

I starten af august sender vi informationsbreve om skolestart. Informationen sendes også på e-boks.

 

Optagelsesprøver

Optagelsesprøve for studiestart 2021: Dato oplyses forår 2021.

Hvis du skal til optagelsesprøve, modtager du et brev om det.

 

Venteliste

Er du optaget på et andet gymnasium, og ønsker du at blive skrevet op på vores venteliste, bedes du kontakte Anne Diedrichsen, ad@egegym.dk.

For at vi kan optage dig, hvis der bliver plads, er det vigtigt, at du starter på det gymnasium eller den ungdomsuddannelse du er optaget på. Du skal være studieaktiv, følge undervisningen, afleverer opgaver m.m. Hvis ikke du er studieaktiv kan vi ikke optage dig. Vi optager fra ventelisten frem til medio september, og vi har ikke mulighed for at oplyse hvilket nummer du er på listen.