OPTAGELSE

Er jeg optaget på Egedal Gymnasium & HF?

Ansøgningsfristen er 1. marts. Du vil modtage en kvitteringsskrivelse i slutningen af marts, hvis du har søgt Egedal Gymnasium & HF som 1. prioritet.

Det er fordelingsudvalgene, der står for den endelige fordeling af alle ansøgerne. Du kan læse mere om behandling af din ansøgning, tidsfrister, genbehandling, klager m.m. her.

Den 16. maj sender vi optagelsesbreve ud til de elever der er optaget og skal starte på Egedal Gymnasium & HF til august 2018. Vi sender optagelsesbrevet til din e-boks, så det er vigtigt, at du får oprettet en profil e-boks.dk

Hvis du bliver optaget på et andet gymnasium end din 1. prioritet, vil du modtage et brev om afslag og et optagelsesbrev fra den skole hvor du er optaget på.

I starten af august sender vi informationsbreve om skolestart, til de elever der starter 13. august 2018, de sendes også på e-boks.

 

Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)

Vi afholder prøve for ansøgere der ikke er vurderet uddannelsesparate onsdag d. 4. april 2018. Vi indkalder dig, hvis du skal til prøve.

 

Venteliste

Er du optaget på et andet gymnasium og ønsker du at blive skrevet op på vores venteliste, vil den være åben i periode midt i maj til midt i september. Du kan skrive dig op her.

For at vi kan optage dig, hvis der bliver plads, er det vigtigt, at du starter på det gymnasium eller den ungdomsuddannelse du er optaget på. Du skal være studieaktiv, følge undervisningen, afleverer opgaver m.m. Hvis ikke du er studieaktiv kan vi ikke optage dig. Vi optager fra ventelisten frem til medio september, og vi har ikke mulighed for at oplyse hvilket nr. du er på listen.