Ledige stillinger

Årsvikariat i samfundsfag.

Til varetagelse af undervisningen i samfundsfag, opslår Egedal Gymnasium & HF et fuldtidsvikariat til ansættelse hurtigst muligt. Vikariatet udløber 30. juni 2019.

Kandidater med kombinationerne samfundsfag/tysk, samfundsfag/engelsk eller samfundsfag/dansk vil have særlig interesse.

Vi er den lokale skole i Egedal Kommune med knap 900 elever og 100 ansatte.

Vores skole er kendetegnet ved et udviklingsorienteret og dialogisk miljø med et højt aktivitetsniveau. Vi fokuserer på kvalitet i elevernes læring og studieforberedelse og på systematisk lærersamarbejde.

Vi tilbyder en levende skole med et aktivt lærerkollegium og et omfattende koncept for introduktion af nye medarbejdere. Vi forventer, at du kan begejstre elever, indgå i teamsamarbejde og er klar til at se dig selv og dit virke i et større perspektiv. Som lærer hos os er du ansat til hele skolen.

 

Ansøgning stiles til Rektor Henrik Madsen

Mail: ansoeger@egedalgym.dk

(ansøgning og bilag samlet i ét PDF-dokument)

 

Evt spørgsmål rettes til vicerektor Morten Olesen 50508389

Egedal Gymnasium og HF ligger 10 min. fra Stenløse station. Herfra er der 33 min. til Kbh. H.

Ansøgningen skal være skolen i hænde senest mandag d. 22. oktober 2018 kl. 8.00.