Ledige stillinger

UDDANNELSESLEDER TIL EGEDAL GYMNASIUM & HF

Da vores dygtige uddannelsesleder skal være vicerektor på Nørre Gymnasium søger Egedal Gymnasium & HF en ny uddannelsesleder

Vi har fået ny rektor og er i fuld gang med at reorganisere ledelsesgruppens arbejdsopgaver. Derfor kan du få stor indflydelse på dine egne arbejdsopgaver.

Det vigtigste for os er, at du passer godt ind i vores ledelsesteam og på vores gode skole.

Vi forventer, at du:

  • har erfaring med ledelse
  • er åben, lyttende og medinddragende
  • engagerer dig i eleverne, medarbejderne og skoleudviklingen
  • er fleksibel, uformel og i besiddelse af et godt humør
  • har gennemslagskraft og samarbejdsevner
  • har mod, vilje og evne til at tage ansvar og drive processer
  • har kendskab til og indsigt i STX og HF-uddannelsen
  • har pædagogikum og undervisningskompetence i et eller flere fag

Vi tilbyder:

  • Et spændende uddannelsesmiljø med både STX og HF med en faglig stærk elevgruppe og dygtige kollegaer.
  • Et tæt, åbent og dynamisk samarbejde i skolens dygtige ledelsesteam.

Vi opfordrer alle interesserede – uanset alder, køn, race, religion eller etniske tilhørsforhold – til at søge stillingen.

Læs mere om os og Egedal Gymnasium og HF på www.egedalgym.dk

Yderligere oplysninger hos rektor Camilla Rye tlf. 40877744/ cr@egedalgym.dk

Løn og Ansættelsesvilkår

Ønsket tiltrædelse er 1. februar 2020.

Vi holder første runde jobsamtaler torsdag den 19. december 2019. Vi vil derfor allerede nu bede dig om at reservere dagen.

Du ansættes i henhold til cirkulære fra Moderniseringsstyrelsen nr. 05-19 af 28. juni 2019 om aftale om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse på Undervisningsministeriets område.

Ansøgningen skal stiles til Rektor Camilla Rye og sammen med CV, eksamenspapirer og pædagogikumbevis sendes på mail til ansoeger@egedalgym.dk