Studie- og kompetenceplaner

Studieplaner.

Adgang til holdenes studieplaner kræver login til Lectio. Har du det, kan planerne ses via dette link

Skolekompetencer.

1. g
Studiekompetencer
Du skal kunne læse og anvende faglige tekster.
Du skal beherske basale fagudtryk og udtrykke dig klart skriftligt.
Du skal praktisere elementær studieteknik og informationssøgning.
Personlige kompetencer
Du skal vise vilje til at lære.
Du skal holde fokus i timerne og kunne formulere mål for din læring.
Du skal kunne disponere din lektielæsning.
Sociale kompetencer
Du skal kunne lytte til og respektere andre i tale og handling.
2. g
Studiekompetencer
Du skal beherske fagsprog og kunne fordybe dig i fagligt stof.
Du skal kunne formulere dig sammenhængende og reflekteret i dine opgaver.
Personlige kompetencer
Du skal kunne arbejde selvstændigt og vedholdende.
Du skal kunne reflektere over dine læringsmål og kunne deltage i evalueringer.
Sociale kompetencer
Du skal kunne deltage konstruktivt og tage ansvar i gruppen og klassen.
3. g.
Studiekompetencer
Du skal kunne formidle dine resultater og pointer skriftligt og mundtligt.
Du skal kunne anvende forskellige fags metoder og kunne vurdere og perspektivere komplekse problemstillinger.
Personlige kompetencer
Du skal kunne foretage nuanceret selvevaluering.
Du skal kunne reflektere over din videre udvikling.
Sociale kompetencer
Du skal kunne deltage i demokratiske processer og bidrage personligt og myndigt.