Tysk

Tysk er sagen!

Tyskland er vores nærmeste nabo, og vi har derfor meget til fælles – historisk, kulturelt og økonomisk. Alle vigtige begivenheder i Tyskland har før eller siden påvirket Danmark, og intet tyder på, at det vil ændre sig.

Man taler tysk i Tyskland, Østrig, Schweiz og Luxembourg, og ca. 100 millioner mennesker har tysk som modersmål. Tyskland er i dag vores største handelspartner, og derfor er mange virksomheder interesseret i, at deres medarbejdere kan tale tysk og har et vist kendskab til tysk mentalitet og tyske samfundsforhold.

Også i Danmark møder vi det tyske sprog. De fleste turister er tyskere, der lejer vores sommerhuse og går på indkøb i vores butikker. Og turismen går begge veje: stadig flere danskere rejser til Tyskland – især til Berlin, der frister med storbyliv og kultur. Også Lübeck med det store julemarked tiltrækker mange juleglade danskere. Derudover rejser mange danskere på (ski)ferie til de tysksprogede lande.

Tyskland er in. Men Tyskland bliver endnu mere spændende, hvis man forstår sproget og kan bruge det. Det kan du lære på Egedal Gymnasium og HF. Du vil lære det på mange forskellige måder. Ud over den traditionelle tekstlæsning og grammatiktræning vil du lave interviews, rollespil, sprogøvelser på internettet og ordforrådstræning i par eller grupper. Du vil komme til at se nogle af de prisbelønnede nye tyske film og stifte bekendtskab med ungdomskulturens musik.

Tysk findes som fortsættersprog på A- eller B-niveau. Det vil sige, at du kan afslutte tysk i 2g med en mundtlig eksamen på B-niveau eller efter 3g med en mundtlig og en skriftlig eksamen på A-niveau.

Ét af målene med gymnasiereformen 2017 er at opprioritere fremmedsprogene generelt og tyskfaget i særdeleshed. Hvis man vælger én af de sproglige studieretninger med tysk på A-niveau, får man mulighed for at dygtiggøre sig i tysk igennem hele gymnasietiden, og tyskfaget kan indgå i spændende tværfaglige samarbejder. På Egedal Gymnasium & HF kan tysk på A-niveau indgå som valgfag på alle studieretninger, og tysk på B-niveau indgår i den sproglige studieretning med EN-SP-TY, hvor tysk kan løftes til et femte A-niveaufag.

På Egedal Gymnasium & HF har vi i en årrække niveaudelt undervisningen på B-niveau. Det vil sige, at eleverne efter et halvt års undervisning bliver fordelt på nye hold på tre forskellige niveauer. Alle får den undervisning, der er foreskrevet i læreplanen, og alle går op til den samme eksamen i slutningen af 2g; men med niveaudelingen foregår undervisningen i højere grad på den måde og i det tempo, der passer til den enkelte elev. Inddelingen sker på baggrund af en test og en samtale.

Vores partnerskole i Tyskland hedder Oberschule zum Dom og ligger i centrum af den gamle bydel i Lübeck. Vi regner med at afholde et udvekslingsprojekt med ca. 25 danske og 25 tyske elever i 2020. De danske elever kommer fra en række forskellige 1g-tyskhold. Allerede i marts måned kommer de første tyske elever på besøg hos vores 1g-elever. De tyske elever skal bo privat hos en dansk elev i fire dage, og de skal deltage i ekskursioner og undervisning på skolen. I april måned går turen til Lübeck!