Retorik

Videoen er et mediealternativ til information, der findes i tekstform på denne og øvrige sider. Åbner i Youtube.

Retorik er læren om god og hensigtsmæssig tale og skrift.

Retorik er et fag, du kan bruge hver dag og i alle sammenhænge. Fx når du skal fremlægge i timerne, når du skal skrive en opgave, når du skal til eksamen, når du læser dagens avis, når du diskuterer med dine forældre eller venner og når du skal holde den allerbedste tale til din søsters konfirmation!

Retorik er et humanistisk fag, der undersøger hvordan kommunikation fungerer i teori og praksis. Hvad er intentionen med ytringen i den konkrete situation, og virker den efter hensigten? Vi kan fx kigge på politiske udsagn og spin, dronningens nytårstale, politiske taler, blogs, læserbreve, klummer, hjemmesider, sms’er, anmeldelser, kampagnemateriale, reklamer og opskrifter.

Hver eneste dag taler og skriver vi for at påvirke andre, fx vække deres opmærksomhed, ændre deres adfærd eller vinde deres tilslutning til en sag. Retorik er et fag, der beskriver sådanne sproglige ytringer og vurderer dem. Retorik er læren om god og hensigtsmæssig tale og skrift.

Faget kombinerer både teori og et praksis, og en stor del af den retoriske teori handler om, hvad der er god praksis. Du lærer at bruge grundlæggende retoriske begreber om produktion og forståelse af autentiske ytringer og at give konstruktive ændringsforslag. Du får ydermere indsigt i kommunikationssituationens dele, der består af afsender, modtager og kontekst.

Undervisningen fokuserer på disse emner:

– funktion, genre og hensigtsmæssighed

– retorisk argumentation

– retorikkens appelformer: logos, etos og patos

– principper for konstruktiv kritik.