Religion

Videoen her er lavet i et samarbejde mellem religion og mediefag i anledning af halloween …”. Se i Youtube.

Religion er gymnasiets bredeste fag, vi arbejder nemlig både med fysiske og metafysiske fænomener. Metafysik er det, du ikke umiddelbart kan iagttage. Selv om faget handler om tro, arbejder vi også i religion på et videnskabeligt grundlag.

Du vil komme til at møde Jesus og Muhammad, og du vil få mulighed for også at stifte bekendtskab med Buddha, Jahve og andre af de store skikkelser inden for verdens religioner både i historisk og nutidig sammenhæng. Og vi analyserer og diskuterer nogle af de aktuelle sager og konflikter – både i Danmark og internationalt -, hvor religion spiller en væsentlig rolle.

I religion arbejder vi med en bred vifte af materialer: forskellige teksttyper, billeder, film og andre medier. Der anvendes forskellige metoder og arbejdsformer. Vi afholder arrangementer med repræsentanter for de religiøse miljøer, og vi tager på ekskursioner til trossamfundene for at opleve og diskutere den religiøse praksis i templer, kirker eller moskeer.

Faget er obligatorisk på c-niveau og ligger på stx i 3g. I HF er religion en del af Kultur- og samfundsfaggruppen – også her på c-niveau.