Psykologi

Du har mulighed for at vælge faget psykologi på C-niveau.

På C-niveau er der intet skriftligt arbejde.

I psykologi tager vi udgangspunkt i forskellige problemstillinger og cases, som vi belyser ved hjælp af forskellige psykologiske teorier og viden fra eksperimenter og observationer. Vi kan f.eks. tage udgangspunkt i en aktuel debat i medierne om omsorgssvigtede børn og bruge udviklingspsykologiske teorier og undersøgelser til en analyse og diskussion af disse børns udviklingsmuligheder under forskellige anbringelsesforhold.

Andre problemstillinger kan være: hvordan påvirker tab og kriser vores liv og udviklingsmuligheder? Hvordan lærer vi bedst, og hvordan kan man som studerende forbedre sine læringsmuligheder? Hvordan påvirker vi hinanden – på godt og ondt- i de forskellige grupper vi indgår i? Hvilke forskelle er der på drenge/mænd og piger/kvinder og hvordan kan disse forskelle forklares og evt. ændres? Hvordan er udviklingsmuligheder og –udfordringer for unge her i det senmoderne og kriseramte samfund?

De vigtigste teorier vi arbejder med er: kognitiv psykologi, social indlæringsteori, udviklingspsykologi og socialpsykologi.

Vi ser film, der viser psykologiske eksperimenter og dokumentarudsendelser med relevans for de problemstillinger, vi arbejder med. Vi kan også selv lave mindre undersøgelser som f.eks. observationer af drenge og pigers leg i en børnehave.