NV

Naturvidenskabeligt grundforløb

Hvad er forskellen og ligheden mellem de fire naturvidenskabelige fag?
Hvad er energi, hvad betyder det i naturfagene og hvad betyder det for samfundet?
Hvorfor kan vores energiforbrug give global opvarmning og hvilke muligheder har vi for at undgå det?

Som et af de få gymnasier i Danmark fastholder vi på Egedal Gymnasium at Naturvidenskabeligt grundforløb er en samlet præsentation af de fire naturvidenskabelige fag: biologi, fysik, kemi og naturgeografi. Vi viser naturvidenskabsfagenes ligheder og forskelle ved at alle fire fag arbejder med emnet ”Energi og global opvarmning”.

Vi undersøger vigtigheden af energi-betragtninger i de fire fag. Vi ser på hvordan vi i dag overvejende producerer og forbruger fossil energi og hvilke konsekvenser det ser ud til at få for vores klima. Endelig undersøger vi muligheder og problemer ved at indføre vedvarende energikilder.

Under forløbet undersøger vi emnerne gennem en række naturvidenskabelige eksperimenter.
Endvidere ser vi på den samfundsmæssige betydning af energiproduktion og energiforbrug.

Naturvidenskabeligt grundforløb ligger i halvdelen af introduktionsforløbet – enten før eller efter efterårsferien. Det omfatter 40 moduler (60 timer) ligeligt fordelt mellem biologi, fysik, kemi og naturgeografi.
Der laves et afslutningsprojekt hvor eleverne skal vise deres kompetencer indenfor energi-området og indenfor eksperimentel arbejdsmetode.