NF

NF – Naturvidenskabelig Faggruppe på HF
Faget består af de tre fag: Biologi, Kemi og Geografi. Det vil sige, at du i faget løbende vil møde lærere fra alle tre fag. Det er vores mål på Egedal HF, at NF-faget vil være at betragte som et samlet fag, og vi søger derfor hele tiden at synliggøre for dig, at vi arbejder sammen. Det gør vi ved hjælp af projekter og fællesfaglige temaer – hele forløbet.

Vi ønsker ikke nødvendigvis at gøre alle til kommende forskere, men gennem NF-faget giver vi jer nogle redskaber til at få en større forståelse af den verden, der omgiver os, og de udfordringer der kan ligge i at være en borger i den.

Eksempler på temaer som vi arbejde med i NF:

 • Hvad er levevilkår?
  • Hvordan kan vi måle vores levevilkår, og hvad kan påvirke dem?
 • Hvad er sundhed?
  • Hvad påvirker vores sundhed!?
 • Hvad er vand?
  • Hvad ved vi egentlig om vand?
 • Bæredygtighed
  • Findes der bæredygtigt landbrug?
  • Kan vi sikre en bæredygtig energiforsyning i fremtiden?
 • Klima og atmosfæren
  • Hvordan fungerer vores klima?
  • Hvordan påvirker klimaet os?
  • Hvad kan påvirke klimaet?
 • Og meget andet!

En vigtig del af undervisningen i NF er eksperimentet. Det er vores klare opfattelse, at du bedre kan forstå de naturvidenskabelige mekanismer, når du får dem mellem dine fingre. Vi forsøger derfor altid at få så mange eksperimenter som muligt ind i vores daglige undervisning.

Når du er færdig med HF, har du, hvad der svarer til:

 • Biologi C
 • Kemi C
 • Geografi C