Informatik

Formålet med undervisningen i informatik er at du lærer at forholde dig til den enkeltes, uddannelsens og samfundets brug af IT gennem teoretisk indsigt i og praktisk arbejde med at skabe forskellige former for IT-systemer.

Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med emner som:

  • Konstruktion af IT-system som løsning til en problemstilling
  • IT-systemers og menneskelig aktivitets gensidige påvirkning
  • IT-sikkerhed, netværk og arkitektur
  • Repræsentation og manipulation af data
  • Programmering
  • Interaktionsdesign

Undervisningen tager i høj grad udgangspunkt i projekter, som foregår både i grupper og individuelt. Der vil også være samarbejde med eksterne parter.

Eksempler på projekter kan være design af hjemmesider til sundhedssektoren og firmaer, drone- og robotprogrammering m.v.

Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af en opgave, hvor der skal udvikles et it-system eller en del af et sådant.