Historie

Den der vil forstå nutiden må forstå fortiden. Den der vil forme fremtiden må forstå nutiden.

Du kan opleve nutidens verden. Du kan opleve den gennem nettet, TV og andre medier, og du kan rejse ud til alverdens afkroge og selv se og mærke omgivelserne. Men du får kun en begrænset, endimensionel forståelse for det du oplever, hvis du ikke kender til historien der har skabt nutiden.

Når Danmark er medlem af EU, er et velfærdssamfund hvis indretning vi kan debattere, eller udsender soldater på missioner i fjerne lande, er det resultater af historiske udviklinger. Hvis vi, som borgere i et demokrati, skal tage stilling til om dette skal fortsætte, er det nødvendigt at forstå baggrunden. Historiefaget er således et alment-dannende fag: Vi skal lære vores historie at kende, for at vi kan blive aktive deltagere i samfundet.

Faget Historie er et obligatorisk A-niveaufag, som strækker sig over hele studieretningsforløbet, altså 2½ år. Det rækker fra antikken til nutiden, med hovedvægten på Europas historie, men med perspektiver både indad, til Danmark, og udad, fx til Kina.

Historie er på én gang et humanistisk og samfundsvidenskabeligt fag, hvis metode er kritisk analyse og fortolkning af fortiden.