Erhvervsøkonomi

Erhvervsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag med fokus på erhvervslivets muligheder og betingelser for at etablere og udvikle sig. Som valgfag i 2.g kan Erhvervsøkonomi danne grundlag for faget Afsætning B i 3g.

Der arbejdes i faget med virkelighedsnære cases, der knyttes til teorier, således at teori og praksis hænger sammen på en naturlig måde. Af emner kan i flæng nævnes virksomheders strategimuligheder i en globaliseret verden, viden om afsætningsmæssige problemstillinger herunder branding, samt virksomhedernes organisation og ledelse. Derudover så ses der på iværksætteri, innovation og virksomheders årsrapport og dens opbygning, herunder regnskabsanalyse.

Der anvendes avisartikler, tv-udsendelser og net baserede ressourcer. Faget giver mulighed for arbejde med egne virksomhedsideer knyttet op på et innovationsprojekt, der binder fagets områder sammen. Eksterne oplægsholdere eller virksomhedsbesøg er en naturlig del af fagets fokus på anvendelighed og relevans for det omkringliggende samfund.

Derfor er faget et godt valg til dig som er interesseret i virksomheder og deres rolle i samfundet. Faget er et valgfag på C niveau. Erhvervsøkonomi vil være et interessant fag for dig der overvejer at starte egen virksomhed, eller at tage en videregående uddannelse indenfor det erhvervsøkonomiske område, på f.eks. CBS – Copenhagen Business School.