Dramatik

Er du interesseret i at spille skuespil og bruge din krop og fantasi? Vil du lære at blive bedre til at bryde grænser – og blive mere bevidst om dit kropssprog? Så er dramatik et fag for dig.

Dramatik er et valgfag og på Egedal Gymnasium & HF udbydes faget på C og B-niveau både i stx og på HF.
I dramaundervisningen arbejder vi både praktisk og teoretisk med sceniske udtryk. Det betyder, at du kommer til at lære om scenekunsten forskellige udtryksformer gennem teaterhistorien, om genrer, samt om skuespilteknik, og at du kommer til at arbejde kreativt med forskellige dramaøvelser. Du vil således komme til at improvisere og skabe mindre spil. Det teoretiske og det praktiske arbejde kobles sammen, for at du kan opnå en bedre forståelse for teatrets forskellige virkemidler. I løbet af skoleåret tager dramaholdet sammen i teatret og ser forestillinger på teatre i København og omegn. Nogle gange er der mulighed for at overvære prøver eller tale med skuespillerne og instruktøren efter forestillingen.
Eksamen består af en praktisk gruppeprøve, nemlig det afsluttende projektarbejde i form af en mindre forestilling og af en individuel perspektiverende samtale baseret på forestillingen og på et teoretisk spørgsmål.