Dramatik

Denne video omhandler faget Dramatik, Og er et mediealternativ til information, der findes i tekstform på denne og øvrige sider. Se i Youtube.

Er du interesseret i at spille skuespil og bruge din krop og fantasi? Vil du lære at blive bedre til at bryde grænser – og blive mere bevidst om dit kropssprog? Så er dramatik et fag for dig.

I dramaundervisningen arbejder vi både praktisk og teoretisk med sceniske udtryk. Det betyder, at du kommer til at lære om scenekunstens forskellige udtryksformer gennem teaterhistorien, om genrer, samt om skuespilteknik, og at du kommer til at arbejde kreativt med forskellige dramaøvelser.

Du vil komme til at improvisere og skabe scener. Det teoretiske og det praktiske arbejde kobles sammen, for at du kan opnå en bedre forståelse for teatrets forskellige virkemidler.

I løbet af skoleåret tager dramaholdet sammen i teatret og ser forestillinger på teatre i København og omegn. Nogle gange er der mulighed for at overvære prøver eller tale med skuespillerne og instruktøren efter forestillingen.

Eksamen består af en praktisk gruppeprøve, nemlig det afsluttende projektarbejde i form af en mindre forestilling og af en individuel perspektiverende samtale baseret på forestillingen og på et teoretisk spørgsmål.

Dramatik er et valgfag og på Egedal Gymnasium & HF udbydes faget på C og B-niveau både i stx og på HF.

 

Videoen nedenfor er fra Dramatiklærerforeningen.