Billedkunst

Denne video omhandler faget Billedkunst, og er et mediealternativ til information, der findes i tekstform på denne og øvrige sider. Se i Youtube.

I billedkunst arbejder vi dels kreativt og eksperimenterende og dels teoretisk og kunsthistorisk.

Som kreativt fag lægger vi vægt på at træne din evne til at udarbejde en idé og derpå give din idé en konkret form. Formen kan være udført i ler, træ eller skrammel, eller den kan være malet på et lærred eller udført som installation.

Sideløbende med det kreative arbejder undersøger og analyserer vi de bygninger, billeder og andre kunstneriske udtryk, som omgiver os. Vi tager på museumsbesøg, hvor vi studerer gamle og nye mesterværker, på byvandringer, hvor vi undersøger arkitekturens virkemidler, og vi oplever installationer i gallerier og kunsthaller.

På EG kan du vælge billedkunst både på C-og på B-niveau