Corona-retningslinjer, opdateret 15. september 2020

Ved ønske om test:

  • Eleven /medarbejderen kan deltage i den fysiske undervisning men skal overholde alle afstands-og hygiejneregler 100 %

Ved symptomer på smitte: 

  • De mest almindelige symptomer er feber, tør hoste og træthed.
  • Eleven/medarbejderen testes og bliver hjemme indtil negativt svar eller eleven er rask. Skolen informeres – også om testresultatet. 

Hvis en elev eller en medarbejder bliver smittet:

  • I samarbejde med Styrelsen for patientsikkerhed afgør ledelsen hvilke tiltag, der skal sættes i værk.
  • Berørte klasser og hold sendes hjem og undervises virtuelt. 
  • Alle skal testet mindst én gang og må først vende tilbage igen efter, de har fået svar på, at de ikke har COVID-19 og ikke har symptomer. 

Nødundervisning, hvis du er hjemme for at blive testet for Corona, eller er syg med Corona

Når du følger nødundervisningen, vil du ikke blive registreret  som fraværende.

Nødundervisningen vil bestå i, at du følger og deltager synkront virtuelt f.eks. via Teams.

Det kan variere fra lærer til lærer og fra fag til fag, hvordan du skal følge undervisningen. Det kan derfor være en god ide at kontakte lærerne,  hvis du skal have nødundervisning.

 

 

Færdsel på skolen 

Som hovedregel gælder de samme retningslinjer som før sommerferien. Dvs. at I holder afstand, vasker hænder og spritter af ofte i løbet af skoledagen, undgår fysisk kontakt, sidder for enden af bordene i jeres klasselokaler. I skal ligeledes gøre jeres borde rene, når I kommer ind. Der står sæbevand og papir i hvert lokale. Det er meget vigtigt, at I rydder op, når I forlader et lokale. Husk også at sætte jeres stole op, når I skifter lokale.  

Gangarealer er ikke til ophold. Dog kan lærerne beslutte at lade en del af klassens gruppearbejde foregå på gangarealet uden for klasserummet.  Pauser foregår udendørs eller inde i stamlokalet.

Hele bygningen er zone-opdelt, for at undgå at for mange bruger gangene og derved møder mange andre indendørs, end dem man går i klasse/på hold med.

Det er meget vigtigt, at alle elever respekterer afspærringerne og benytter den ind/og udgang, som er knyttet til zonen. Kort er tilsendt alle elever pr- mail og hænger også ved udgangene, hvis man er i tvivl.

 

Udendørsarealerne kan frit benyttes – husk at holde afstand! 

 

Kantine 

Kantinen er åben! Indgang via vindfanget ved Krea. Gå kun ind hvis DU skal købe i kantinen. Hyggesnak foregår udenfor eller i stamlokalerne. Hold afstand i køerne!

Maden skal spises i stamklasselokalet eller udendørs. 3y og 3z har et afmærket område, som kun må benyttes af disse to klasser. 

 

Hjælp hinanden ved at minde hinanden om reglerne med et smil! Kun sammen gør vi skolen så sikker som muligt.

 

 EG, 15/9-2020