Af Susan Pauli Petersen

 

Humøret var højt da 3y´s elever mødtes til biotekaften i starten af juni.

Der blev separeret DNA, gensplejset E. Coli-bakterier og spist store mængder fastfood – ingredienserne til en hyggeaften for biologer.  På petriskålene ses bakteriekolonier, som har fået ind-splejset et gen fra en fluorescerende vandmand.