Af Susan Pauli Petersen

Fælles fokus på børn og unges interesse for læsning og litteratur 

Den 21. september havde dansklærerne på Egedal Gymnasium & HF inviteret læsevejledere og dansklærere fra Egedal Kommune til fyraftensmøde på gymnasiet. Mødet handlede om, hvad lærerne kan gøre for at øge folkeskole- og gymnasieelevers interesse for litteratur og læsning. Forskeren Thomas Illum Hansen holdt oplæg om sin forskning på området. Han fortalte om en undersøgelsesorienteret måde at undervise på, der sætter elevernes egne oplevelser, erfaringer og sansninger i centrum. Forskningen viser, at metoden bl.a. øger elevernes motivation for at læse. Begejstring for litteratur fik de deltagende lærere lov at opleve på egen krop til mødet. Undervejs i oplægget var der nemlig indlagt små øvelser, der satte gang i snakken og spørgelysten blandt lærerne.

 

Dansklærerne på Egedal Gymnasium & HF arbejder på at udbygge og styrke samarbejdet med de lokale skoler for derved at lette overgangen mellem grundskole og gymnasie for eleverne. Det betyder, at tirsdagens arrangement kun er det første i en række “fyraftensmøder”, hvor dansklærere på gymnasie- og folkeskoler i kommunen vil arbejder for et styrket fokus på læsning og litteratur.