Af Lene C. Egeberg, Sjællandske Næstved

 

NATUR: Med bistand fra elever fra Egedal Gymnasium og HF vil Vordingborg Kommune i de kommende år følge udviklingen i et nyt naturområde ved Hjelm Bugt.

HJELM BUGT: Det er ikke kun på grund af de meget omtalte planer om en feriepark, at Vordingborg Kommune har øje for området ved Hjelm Bugt. Det har man også, fordi et cirka hektar stort område i Oddermosen indenfor det seneste års tid er blevet omlagt til et af kommunens nyeste naturområder.

Det er sket i samarbejde med tre lodsejere i området, som har stillet deres jord til rådighed for naturområdet i mindst fem år.

En af dem er Jesper Karup, i andre sammenhænge kendt som formand for foreningen Hjelm Bugts Venner men i denne sammenhæng også en åbenbart dreven observatør af naturen -for det var ham, der opdagede, at området faktisk er hjemsted for den grønbrogede tudse, som er en af de arter, Vordingborg Kommune har særligt fokus på.

Vidste ikke den fandtes det sted -Men vi vidste ikke, at den fandtes i Oddermosen, så jeg spidsede øre, da Jesper kontaktede mig om det, fortæller Christina Kaaber-Bühler, naturvejleder i Vordingborg Kommune.

Da to andre naboer så også meldte sig som villige til at indgå i et projekt, stod man så med de cirka 10 hektar.

Den del af området, der stadig blev brugt til landbrug, blev taget ud af drift, hele arealet blev hegnet ind, og tre nye vandhuller blev etableret som ynglesteder for de eftertragtede tudser.

-Her skal være ekstensiv helårsgræsning med heste og kreaturer, og vi håber så, de grønbrogede tudser vil bruge de nye vandhuller som ynglesteder. Det bliver spændende at se, om det sker allerede i år eller om der går nogle år, siger Christina Kaaber-Bühler.

Også godt for andre arter Men det er ikke kun de grønbrogede tudser, der vil nyde godt af de nye forhold, for med den naturlige græsning, vandhullerne og andre karakteristika ved området sikrer man høj biodiversitet, som også gavner andre arter.

Præcis hvilke kan dog stadig vise sig at være en overraskelse, for området har ikke før været kortlagt -og derfor har Vordingborg Kommune nu planer om, at udviklingen i området skal følges i de kommende år.

Her kommer Jesper Karup ind i billedet igen, for han er lærer på Egedal Gymnasium og HF, og i den sammenhæng er det nu aftalt, at gymnasiet i de kommende år skal stille med elever, som i samarbejde med eksperter indenfor eksempelvis biologi, botanik og entomologi (læren om insekter) skal undersøge Oddermosen for arter.

Elever delt i hold De første godt 30 elever stillede op i regn, blæst og kulde i denne uge og blev delt op i fem hold, som derefter gik på en såkaldt » bioblitz « i hver deres delområde. Her lød opgaven at finde og identificere så mange arter som muligt, inden de vendte hjemad igen ud på eftermiddagen.

-Nogle af arealerne herude har allerede en rigtig fin status, men jeg forventer ikke, at eleverne finder noget meget overraskende i dag. Men hvad finder de så til næste år eller året efter, spørger Christina Kaaber-Bühler med nogen forventningen til, hvordan artsrigdommen vil blomstre under de nye forhold.

Har ansvar for at passe på grønbroget tudse -Den grønbrogede tudse er en af vores ansvarsarter, men området skulle også gerne være til glæde for rigtig mange andre arter, tilføjer hun, med henvisning til, at Vordingborg Kommune har et særligt ansvar for at værne om den grønbrogede tudse. Det skyldes, at ud af den samlede bestand på cirka 20.000 eksemplarer i hele landet, findes cirka halvdelen af dem på Møn.

Og der er altså lidt flere af dem, end kommunen vidste, inden henvendelsen kom om tudserne i Oddermosen. Nu vil de kommende år vise, om der så bliver flere og flere endnu.

DET FANDT ELEVERNE

11 forskellige plante-og insektarter dukkede op, da eleverne fra Egedal Gymnasium og HF » bioblitzede « Oddermosen. Planter: Skjaller Stor knopurt Krybende potentil Harrild Femhannet hønsetarm Læge oksetunge Kornet stenbræk Insekter: Krogtæge Sortplettet agerrovbille Myrerøver Snegleådselsbille.