EG TALENT

På Egedal Gymnasium og HF ønsker vi, at alle elever udnytter deres potentiale fuldt ud, også vores meget talentfulde elever. Derfor gør vi en ekstra indsats for at disse elever også får tilstrækkelige faglige udfordringer.

Dels udbydes nogle overordnede akademiske udfordringer, dels nogle mere specifikke tiltag, knyttet til de enkelte videnskabsområder.

Internt på skolen tilbyder vi – i skoleåret 2019/20 – Masterclasses i

I efteråret:

 • Retorik
 • Psykologi
 • Engelsk

I foråret:

 • Cambridge English
 • Spansk

Masterclass-programmet er især et tilbud til dig, som går i 2.g, 3.g eller 2.hf og er interesseret, engageret og har lyst til ekstra faglig og kreativ horisont og udfordring.

Undervisningsformen i masterclasses er generelt på et højere abstraktionsniveau end den almindelige undervisning, og vi samarbejder ofte med eksterne parter om oplæg eller feltarbejde. Der gives få eller ingen lektier.

Efter sidste undervisningsgang udsteder Egedal Gymnasim og HF et masterclass-diplom til dig.

Alle masterclasses forløber over 3-6 eftermiddage en gang pr. uge. Husk, at du med din tilmelding forpligter dig til at møde til alle undervisningsgange. Se mere om hver enkelt masterclass i folderen her

Til de ugentlige møder vil masterclass-holdet beskæftige sig med et gennemgående fagligt tema, som kursuslederen har defineret. Der kan være tale om næsten alle tænkelige emner indenfor naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab.

Fra undersøgelser af Egedal Gymnasiums dygtige elever, ved vi, at bl.a. koblingen af det teoretiske med det konkret praktiske er højt skattet af eleverne, så et samarbejde med eksterne parter om oplæg, input eller feltarbejde kan også indgå i masterclass-forløbet.

Eksternt er vi p.t. involveret i

 • Akademiet for Talentfulde Unge (ATU)
 • Projekt Forskerspirer
 • Georg Mohr konkurrencen i matematik
 • DM i science
 • Unge forskere
 • Historiekonkurrencen
 • Fysikolympiade
 • Geografiolympiade
 • Kemiolympiade

Er du interesseret og ønsker at høre nærmere, kan du kontakte skolens talentkoordinator Signe Lundøer Laursen (SL@egedalgym.dk)