EG TALENT

På Egedal Gymnasium og HF ønsker vi, at alle elever udnytter deres potentiale fuldt ud, også vores meget talentfulde elever. Derfor gør vi en ekstra indsats for at disse elever også får tilstrækkelige faglige udfordringer.

Dels udbydes nogle overordnede akademiske udfordringer, dels nogle mere specifikke tiltag, knyttet til de enkelte videnskabsområder.

Internt på skolen tilbyder vi

  • Masterclasses i eksempelvis Biologi, Historie, Musik og Kemi – Se eksempel her: kemi masterclass

Masterclass-programmet er et tilbud til gymnasiets talentfulde og engagerede elever, som har lyst til ekstra faglig udfordring.

Masterclass vil påbegynde typisk uge 39 og forløbe over 5-6 mødegange, 1 gang pr uge i tidsrummet ca. 16-17/17.30.

Til de ugentlige møder vil masterclass-holdet beskæftige sig med et gennemgående fagligt tema, som kursuslederen har defineret. Der kan være tale om næsten alle tænkelige emner indenfor naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab.

Fra undersøgelser af Egedal Gymnasiums dygtige elever, ved vi, at bl.a. koblingen af det teoretiske med det konkret praktiske er højt skattet af eleverne, så et samarbejde med eksterne parter om oplæg, input eller feltarbejde kan også indgå i masterclass-forløbet.

Eksternt er vi p.t. involveret i

  • Akademiet for Talentfulde Unge (ATU)
  • Projekt Forskerspirer
  • Sciencetalenter
  • Georg Mohr konkurrencen i matematik
  • DM i science
  • Unge forskere
  • Historiekonkurrencen
  • Fysikolympiade
  • Geografiolympiade

Er du interesseret og ønsker at høre nærmere, kan du kontakte skolens talentkoordinator Thomas Westh Hansen på mail TW@egedal-gym.dk