EG TALENT

På Egedal Gymnasium og HF ønsker vi, at alle elever udnytter deres potentiale fuldt ud, også vores meget talentfulde elever. Derfor gør vi en ekstra indsats for at disse elever også får tilstrækkelige faglige udfordringer.

Dels udbydes nogle overordnede akademiske udfordringer, dels nogle mere specifikke tiltag, knyttet til de enkelte videnskabsområder.

 

Internt på skolen tilbyder vi

  • Masterclasses i eksempelvis Biologi, Historie, Musik, Cambridge English og Kemi – Se eksempel her: kemi masterclass

Masterclass-programmet er et tilbud til gymnasiets talentfulde og engagerede elever, som har lyst til ekstra faglig udfordring.

Masterclass vil påbegynde typisk uge 39 og forløbe over 5-6 mødegange, 1 gang pr uge i tidsrummet ca. 16-17/17.30.

Til de ugentlige møder vil masterclass-holdet beskæftige sig med et gennemgående fagligt tema, som kursuslederen har defineret. Der kan være tale om næsten alle tænkelige emner indenfor naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab.

Fra undersøgelser af Egedal Gymnasiums dygtige elever, ved vi, at bl.a. koblingen af det teoretiske med det konkret praktiske er højt skattet af eleverne, så et samarbejde med eksterne parter om oplæg, input eller feltarbejde kan også indgå i masterclass-forløbet.

Cambridge English er også en del af vores Master Class program på skolen, og det er primært et tilbud for dygtige 2.g’ere.

Cambridge English er et internationalt anerkendt og anvendt system til sprogindlæring, der findes på flere niveauer – på Egedal underviser vi i det niveau, der hedder C1 Advanced.

I år foregår undervisningen fra februar 2018 til november 2018. Som afslutning på programmet er der en prøve, der foregår på Studieskolen i København. Det er pt. uden egenbetaling.

Cambridge English er et stærkt supplement til engelskundervisningen i STX. Kurset kan bruges i mange sammenhænge og er især relevant for mange udenlandske uddannelsesinstitutioner kræver et eksamensbevis fra Cambridge English, hvis man skal læse et eller flere semestre som udvekslingsstuderende.

 

Eksternt er vi p.t. involveret i

  • Akademiet for Talentfulde Unge (ATU)
  • Projekt Forskerspirer
  • Sciencetalenter
  • Georg Mohr konkurrencen i matematik
  • DM i science
  • Unge forskere
  • Historiekonkurrencen
  • Fysikolympiade
  • Geografiolympiade

Er du interesseret og ønsker at høre nærmere, kan du kontakte skolens talentkoordinator Thomas Westh Hansen på mail TW@egedal-gym.dk