SKOLENS LIV

På en skole er den daglige undervisning selvfølgelig en central og helt uundværlig del af hverdagen. Men på Egedal Gymnasium er der også en hel masse arrangementer og fællesskaber ved siden af undervisningen i klasselokalet, som man har mulighed for at være en del af, hvis man har lyst. Her kan man møde elever og lærere på tværs af klasser og årgange og på en anden måde end man gør normalt.

Det store sociale liv er noget der kendetegner os som skole og som vi sætter stor pris på.

Som eksempler kan nævnes:

Elevråd og andre elevudvalg, “musikweekenden”, musical/skolekomedie, lektiecafé, masterclass, akademiet for talentfulde unge, frivillig billedkunst, musik og idræt, fredagscafé og meget mere.