Dansk-Historie opgave i 1.g

 

Dansk-historie opgaven er den første i rækken af de store skriftlige opgaver i gymnasiet.

Den skrives i forårssemestret i 1.g i dansk og historie i et af de emner, I har arbejdet med i undervisningen op til skriveprocessen. Opgaven skrives i par og afsluttes med en individuel mundtlig prøve, som giver dig træning i at gå til mundtlig eksamen og som skal hjælpe dig fremadrettet med det skriftlige arbejde.

 

Følg linket nedenfor og du vil finde forsideblanket, vejledning med tidsplan og formelle krav, vejledning til formalia med gode råd og eksempler samt information om hvad lærerne lægger vægt på i bedømmelsen af opgaven.

Linket sender dig videre til Office365.. Er du ikke logget ind, vil du blive bedt om at taste din kode.

Du har ikke tilladelse til at redigere i dokumenterne.