STUDIETUR

Studierejser

Alle elever får tilbudt, at klassen kan komme på en studierejse. Studierejserne går oftest til europæiske destinationer. Studieture giver udsyn. Kulturmøder bidrager både til indsigt i andre kulturer og til forståelse af egne nationale værdier og identitet.

Udvekslinger

Egedal Gymnasium og HF har udvekslingsaftaler med et spansk og et tysk gymnasium og sender hvert år elever afsted og modtager gæster. På en udveksling er du privat indkvarteret og oplever derfor kulturen indefra og på nærmeste hold. Ligeså er din familie vært for en udenlandsk elev. Udvekslingerne giver oplevelser for livet.

Ekskursioner

Er oftest knyttet til den aktuelle undervisning i et eller flere fag. Det drejer sig om museumsbesøg, teaterture, virksomhedsbesøg eller naturoplevelser. Ekskursioner foregår mest i skoletiden.