PROJEKT FRIVILLIG

Projekt Frivillig er et offentligt initiativ, hvis formål er, at få elever på landets kompetencegivende ungdomsuddannelser engageret som frivillige i foreninger og organisationer.

Det gøres gennem ”Forløbsdatabasen”, hvor foreninger og organisationer gratis kan oploade deres tilbud, aktiviteter og projekter. Til gengæld sørger PF for, at eleverne søger disse tilbud gennem PR-virksomhed, besøg på uddannelsesinstitutioner og meget andet, og eleverne har mulighed for at udskrive et ”Frivilligbevis”, hvis de har været frivilligt aktive i 20 timer eller mere. Frivilligbeviset kan vedlægges elevens CV eller eksamensbevis.

Projekt Frivillig har en fast bevilling på finansloven, og det er et tværministerielt samarbejde mellem Kulturministeriet, Ministeriet for Børn og Undervisning og Social- og Integrationsministeriet, der også koordinerer initiativet. Projekt Frivillig er en del af Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA), der er Social- og Integrationsministeriets nationale viden- og kompetencecenter for frivilligt arbejde.