SKOLENS LIV

På en skole er den daglige undervisning selvfølgelig en central og helt uundværlig del af hverdagen. Men på Egedal Gymnasium er der også en hel masse arrangementer og fællesskaber ved siden af undervisningen i klasselokalet, som man har mulighed for at være en del af, hvis man har lyst. Her kan man møde elever og lærere på tværs af klasser og årgange og på en anden måde end man gør normalt.

Det store sociale liv er noget der kendetegner os som skole og som vi sætter stor pris på.

Herunder kan du læse om skolens sociale tilbud og meget andet:

E.G. Talent:

Klik her og læs om vores Masterclasses samt øvrige faglige tiltag.

Eksamensangst?

Vejen til en god eksamen

Hvordan kan man undgå eksamensangst og angst ved mundtlige fremlæggelser og eksamen?

Mundtlige fremlæggelser og eksamen kan være en stor udfordring hos mange elever, og hos nogle kan det være forbundet med direkte fysisk og psykisk ubehag.

Kurset vil give dig viden, som gør dig i stand til at kende og forstå din eksamensangst, og du vil komme til at arbejde med praktiske øvelser og teknikker, der kan hjælpe dig til at få kontrol over din nervøsitet, så du ikke bliver overmandet af angsten.

Du vil få redskaber, som kan give sig overblik og hjælpe dig til at holde fokus på den røde tråd under dine forberedelser både til dine mundtlige eksaminer og til dine mundtlige fremlæggelser i hverdagen.

Du skal forberede dig på, at det er et arbejde at arbejde med sin eksamensangst og en proces, der tager tid, men vi tilbyder dig en tryg ramme til at tage hul på denne forandringsproces.

Kurset vil strække sig over fire moduler og vil blive udbudt til forskellige årgange i løbet af året, hvilket du får nærmere information om.

Nathalie Lerche (underviser i dansk og psykologi) og Pia Bjerre (underviser i dansk, dramatik og mediefag)

 

Elevambassadører:

På Egedal Gymnasium og HF er vi så heldige at have et hold dygtige, søde og engagerede elevambassadører. De skriver om skolens liv bl.a. på vores facebookside.

Vil du være ambassadør kan du kontakte Kristoffer Nilaus Larsen på e-mailen KN@egegym.dk.

Elevråd og andre elevudvalg:

Elevrådets opgave er at varetage elevernes interesser, skabe det bedste skoleliv og repræsentere eleverne for bl.a. ledelsen.

Klik her for at læse mere om skolens elevudvalg

Fester og fredagscafé:

Skolen afholder 5-6 elevfester om året. Festerne kan have forskellige temaer, men der er ALTID diskotek og masser af festglade elever. Dato og øvrig information om festerne oplyses løbende på hjemmesiden under Vigtige datoer.

Fredagscafé holdes også 5-6 gange om året efter skoletid. Man hygger sig med musik, spil og en god snak. Fredagscafé-udvalget og lærerne i udvalget ”Det sociale årshjul” arrangerer, og en gang imellem er der levende musik.

 

Klassebilleder:

Klassebilleder 2020/21 er under udarbejdelse.

 

Studenterbilleder:

Klik her for studenterbilleder 2020

Studieture og udveksling:

Alle elever får tilbudt, at klassen kan komme på en studierejse. Studierejserne går oftest til europæiske destinationer og foregår i 2.g. Studieture giver udsyn. Kulturmøder bidrager både til indsigt i andre kulturer og til forståelse af egne nationale værdier og identitet.

I den internationale klasse rejses på studietur alle tre år.

Ligeledes har holdene med sprogfag på højt niveau tradition for at tage på studieture i 3.g.

Egedal Gymnasium og HF har udvekslingsaftaler med et spansk, tysk og fransk gymnasium og sender hvert år elever afsted og modtager gæster. På en udveksling er du privat indkvarteret og oplever derfor kulturen indefra og på nærmeste hold. Ligeså er din familie vært for en udenlandsk elev. Udvekslingerne giver oplevelser for livet.

Ekskursioner er oftest knyttet til den aktuelle undervisning i et eller flere fag. Det drejer sig om museumsbesøg, teaterture, virksomhedsbesøg eller naturoplevelser. Ekskursioner foregår oftest i skoletiden.

 

Øvrige sociale tiltag:

“Musikweekenden”, musical/skolekomedie, bogklub, lektiecafé, masterclass, akademiet for talentfulde unge, frivillig billedkunst, musik og idræt og meget mere.