STUDIEVEJLEDNING

Studievejlederne har faste kontortider, men det er selvfølgelig altid muligt at lave aftaler uden for disse tider. Du skal være opmærksom på at du altid kan bruge en hvilken som helst af studievejlederne hvis du skal have klaret et konkret problem. Du behøver ikke vente til du kan få fat på din egen studievejleder.

For alle elever gælder det, at en af skolens fire studievejledere (Trine Anker, Gitte Hansen, Morten Parsholt og Katrine Dahlin Elmgreen) vil være knyttet til den klasse du går i. Klassens studievejleder rådgiver klassen bl.a. om gode arbejdsvaner og om valgfag i gymnasiet og tilvalg på HF. Derudover er det studievejlederens opgave at give dig personlig vejledning hvis du har problemer af økonomisk, social eller studiemæssig art. Har du f.eks. svært ved at få arbejdet fra hånden, eller vil du gerne flytte hjemmefra, kan du få råd og vejledning hos din studievejleder. I det hele taget: brug din studievejleder, hvis du har problemer, du selv har svært ved at løse, og henvend dig før situationen går i hårdknude for dig. Studievejlederen har tavshedspligt.

Du kan se hvem, der er din studievejleder samt se kontaktoplysninger her.

Se desuden: