EG STUDIECENTER

Velkommen til studiecentret!

Studiecentret indeholder et bibliotek, enkelte stationære PC’ere samt studiearbejdspladser. Biblioteket har først og fremmest til formål at understøtte og supplere undervisningen med litteratur, der kan bidrage til bedre forståelse af de fag, der undervises i og de emner, der skrives opgave om. Der er en forventning om, at Studiecentret er et rart sted at opholde sig og et hensigtsmæssigt sted at skrive opgave, hvilket forudsætter, at alle bidrager til at holde en god stemning og et acceptabelt lydniveau. Har I spørgsmål står Lonnie til rådighed på de oplyste træffetider!

 

Kontatoplysninger

Åbningstider: 8.15-15.50

Studiecenterleder og bibliotekar Lonnie Tenja Andersen træffes:

  • Mandag – tirsdag: 9:00-15:00
  • Onsdag: Kun skriftlige henvendelser
  • Torsdag – fredag: 9:00-15:00

Telefon: 3012 5874
Mail: LTA@egedalgym.dk

Kildekritik 

Det er vigtigt, at du foretager en kritisk vurdering af hvorvidt de materialer du benytter til din opgave, indeholder troværdig og fejlfri information. Du undgår ukorrekte oplysninger ved at fravælge informationskilder, hvor du ikke kan finde svar på følgende spørgsmål:

Spørgsmål til kilderne:

  • Hvem er forfatter, udgiver eller afsender? Ved forfatteren noget om emnet?
  • Er der politiske eller ideologiske holdninger i kilden?
  • Hvornår er kilden skrevet? Er den måske for gammel?
  • Er der links eller litteraturliste, der giver henvisninger til andre kilder?

Og yderligere til Internettet:

  • Hvordan fandt du internetsiden; i en seriøs linkguide eller i Google?