DELTAGERBETALING

STX og HF er gratis ungdomsuddannelser, dog skal følgende udgifter dækkes af eleven:

 

Ekskursioner mm.

Skolen betaler entre til besøg, mens eleverne selv betaler transport til og fra besøgsstedet.

 

Studieture

Det samlede budget for en gymnasieelevs rejser gennem de 3 år er kr. 4.500,- og for en hf-elev gennem de 2 år kr. 3.000,- Rejsebudgettet omfatter selve rejsen, overnatninger m. morgenmad, entréer mv. til det obligatoriske program.

 

Betaling af studieture

Klassen starter en opsparingsordning i 1g / 1hf. Opkrævningen af elevernes betaling deles så vidt muligt over flere rater.  Betaling er bindende. Det betyder, at hvis eleven mod forventning ikke kommer med på turen, fx i forbindelse med bortvisning, sygdom, skift til anden institution el.lign., så får eleven ikke returneret sin betaling. Forældre eller elever på 18 år og derover underskriver ved opsparingsordningens start en erklæring, der viser, at man er bekendt med de gældende regler for betaling samt de studie- og ordensregler, der i øvrigt er gældende i skolens regi.