Af Niels Vinther

Niels Vinther, underviser i geografi, naturgeografi og geovidenskab, har lige haft premiere på 3 små undervisningsfilm om hvordan man måler klimaforandringer i Grønland. Filmene er lavet sammen med den kendte fotograf Kenneth Sorento, der har lavet en lang række film fra hele verden. Han har blandt andet lavet film om Nordpolen og fra Galathea III ekspeditionen, som bruges meget i geo-undervisningen

De tre film – Sådan måler man klimaforandringerne – er filmet i Vestgrønland. Filmene har hver deres fokus; Film 1 fokuserer på hvordan man måler ændringer i isudbredelsen af den Grønlandske indlandsis. Film 2 zoomer ind på indlandsisen som klimaarkiv og film 3 stiller skarpt på, hvad der sker med drivhusgassen CO2 i Arktis.

De tre film er tænkt som et supplement til undervisningen om klimaforandringer på en ny måde, idet der er fokus på hvordan forskerne indsamler data og ikke kun hvilke resultater de har opnået.

Filmene er produceret af Mediehuset København og derfor kan filmene ses her: https://mediehuset-kbh.dk/klimaaendringer-i-groenland/

Det er den tidligere elev, Matilde Nikoline Andersen, der er vært på filmen og droneoptagelserne er lavet af Niels søn, Asger.