Opdateret d. 22/5

Fra onsdag d. 27/5 vil vi igen have alle elever på gymnasiet. Det er vi rigtigt glade for!

Fortsættereleverne fra 1g, 2g og 1hf vil ligesom afsluttereleverne modtage undervisning i en zone-opdelt bygning, hvor de vil sidde med en meters afstand. Alle skal vaske hænder og spritte af ved lokaleskift, og rengøringen vil fortsat være intensiveret og foregå løbende flere gange om dagen på hele skolen.

 

Forholdsregler i tilfælde af konstateret Corona:

Sundhedsstyrelsens vurdering af smitterisiko ligger til grund for vores handlinger på EG ift. den fysiske undervisning på skolen. Styrelsen er fortsat vores myndighed i denne situation.

Det er ikke Sundhedsstyrelsens anbefaling, at alle klassens elever sendes hjem, hvis der er blevet konstateret Covid-19 hos en elev i klassen eller hos en af klassens lærere, som har været fysisk til stede hos klassen.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger til elever og lærere i en klasse, hvor en elev får konstateret Covid-19 er der imod følgende:

Hvis man har haft nær kontakt med den pågældende klassekammerat, anbefales det, at man de næste 14 dage er særligt opmærksom på sygdomstegn og i endnu højere grad følger de generelle råd om god hygiejne og afstand og naturligvis bliver hjemme, hvis man er syg.

 

Nær kontakt er:

  • Personer fra samme husstand som person, der har fået påvist COVID19
  • Personer med direkte fysisk kontakt (fx givet hånd) til person, som har fået påvist COVID-19
  • Personer som har haft ubeskyttet direkte kontakt med smittefarlige sekreter fra person, som har fået påvist COVID-19 fx er blevet hostet på, har berørt brugt lommetørklæde m.v.
  • Personer med tæt kontakt “ansigt-til-ansigt” inden for 2 meter i mere end 15 minutter, fx samtale med person som har fået påvist COVID-19
  • Personer som har været i et lukket miljø fx et klasseværelse i mere end 15 minutter og med mindre end 2 meters afstand fra person som har fået påvist COVID-19

 

EG er i denne periode indrettet, så det for alle elever og ansatte er muligt at følge de generelle råd om god hygiejne og afstand.

 

 

Skolen kan kontaktes på telefon: 4718 3300 og mail: post@egedalgym.dk 

 

 

Egedal Gymnasium og HF, 22/5 2020