Af Mette Sørensen
3x har i historie afviklet et projektforløb om forskellige terrororganisationer- og angreb. Projektforløbet er afviklet henover tre moduler, hvor de første to er brugt på at informationssøge og tilegne sig ny viden samt forfatte en populærhistorisk artikel. Det sidste og tredje modul blev brugt på fremlæggelser, hvor de forskellige grupper præsenterede deres artiklers indhold og samtidig præsenterede deres overvejelser om formidlingen. Forud for projektet er eleverne blevet introduceret til forskellige former for terrorisme og den korrekte typologi, der benyttes ved vurderingen af forskellige terrororganisationer- og angreb.
De forskellige terrororganisationer- og angreb, som man kan læse om i artiklerne er den irske terrororganisation IRA, spanske ETA, al Qaeda og deres terrorangreb på World Trade Center, Islamisk Stat og den højreorienteret enkeltsags terrorist Anders Breivik.
Læs artiklerne er:
IRA    Al-Qaeda   ETA     Breivik    ISIS