Dette er skolens officielle vidensrum, hvor alle medarbejdere kan finde information omkring roller, rammer og undervisning.

Siden opdateres løbende og er skolens officielle rammesætning af undervisningen.