SA-TY

Har du særlig interesse for samfundsfag i kombination med tysk er denne studieretning noget for dig. I samfundsfag beskæftiger os med sociale forhold, dansk politik og økonomi samt international politik og globaliseringens konsekvenser en foranderlige verden. I kombination med faget tysk vil vi særligt fokusere på Tyskland som på alle måder har en central placering i Europa. Ikke mindst derfor har den økonomiske, politiske og kulturelle udvikling i Tyskland en afgørende betydning for ikke mindst Danmark og danskerne. Vi vil i denne studieretning specielt følge med i hvad der foregår i Tyskland og se nærmere på det tyske velfærdssystem. Eksempelvis kan vi se nærmere på den såkaldt working poor arbejderklasse i Tyskland. Hvordan adskiller det tyske velfærdssystem og indretningen af arbejdsmarkedet sig fra det danske med hensyn til f.eks. sociale forsikringsordninger og familiens betydning i denne kontekst? Vi kan også arbejde med Tyskland som Europas største økonomi. I Euro-samarbejdet er Tyskland Europas lokomotiv og de politiske og økonomiske beslutninger der træffes i Tyskland har afgørende betydning for resten af de europæiske lande. I denne forbindelse giver tyskfaget mulighed for at studere nyhedsudsendelser og artikler på originalsproget, ligesom det vil give mulighed for at snakke med tyskere om emnet.

I skemaet nedenfor ser du en oversigt over fag, niveau og placering i det 3-årige forløb på STX. Skemaet er opdelt, så det viser studieretningsfag, valgte fag (både fag der skal vælges inden skolestart og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag.

Fag Grundforløb 1. år 2. år 3. år
Studieretningsfag
Samfundsfag A A A A
Tysk fort. A A A A
Kreativt fag (vælg 1 af 4)
Billedkunst C C
Drama C C
Mediefag C C
Musik C C
Naturvidenskabeligt B-niveau eller Latin på C-niveau (vælg 1 af 4)
Biologi B
Fysik B
Naturgeografi B
Latin C
Valgfag på mindst C-niveau
Valgfag C
Valgfag på mindst C-niveau
Valgfag C
Øvrige fag
Dansk A A A A
Historie A A A
Engelsk B B B
Matematik B B B
Idræt C C C C
Biologi C
Fysik C
Naturgeografi C
Oldtidskundskab C
Religion C
AP -
NV -
SRP -