International stx-klasse

Fra skoleåret 19-20 kan de nye 1.g’ere som noget nyt ønske SA-EN-studieretningen med særligt internationalt fokus og øget rejseaktivitet. Gennem oplevelsen og arbejdet med andre kulturer og verdenssyn i den internationale klasse, vil eleverne få mulighed for at udvikle sig som verdensborgere og blive udfordret og udviklet personligt, socialt og fagligt. Derudover opnås et fantastisk socialt sammenhold i klassen. Der planlægges en rejse i hvert skoleår. De første to års studierejser har fokus på kulturforståelse og politiske forhold inden for Europa, og på tredje år studerer vi kultur og politik i USA. Man skal derfor som elev påregne rejseudgifter på i alt knap 20.000 kr. over de tre år.

Den internationale klasse er en studieretning med engelsk og samfundsfag på A-niveau, og dækker derfor den almindelige fagrække i denne studieretning. Herudover kommer der et øget fokus på internationale sammenhænge i det faglige og tværfaglige arbejde, samt to ekstra studierejser. Alle ansøgere bliver indkaldt til en kort samtale om motivationen for at vælge denne klasse.