EN-TY-SA

Kan du lide sprog og kultur, og vil du også gerne se det i et samfundsmæssigt perspektiv? Så er en sproglig studieretning med samfundsfag noget for dig. Engelsk er ikke kun et europæisk sprog, men også et globalt sprog. Storbritannien og USA er centrale i undervisningen, men også andre engelsksprogede lande kan indgå. På A-niveau beskæftiger du dig med sprog, litteratur og samfund – samarbejdet med samfundsfag ligger lige for, og du vil komme rundt i forskellige aktuelle emner. Sprogligt bliver du løftet til at kunne kommunikere alsidigt og på højt niveau – både mundtligt og skriftligt. Med tysk på A-niveau kommer du op på et niveau hvor du virkelig kan bruge sproget. I undervisningen får du indblik i aktuelle samfundsemner, spændende litteratur, gode film og sidst men ikke mindst får du udvidet og trænet dit ordforråd og din grammatik, så du virkelig kan kommunikere. Med dig får du også en indsigt i tysk kultur og tænkemåde, så du kan kommunikere med tyskere med indsigt og forståelse. Disse kompetencer er meget efterspurgte i det danske erhvervsliv, og der er masser af andre muligheder for beskæftigelse inden for EU-organisationer, kunst, kultur, undervisning og meget andet. Skolen har en nyoprettet udveksling med en tysk skole så man kan prøve et andet sprog og en anden kultur i praksis – hvis man ønsker det. I samfundsfag drejer det sig bl.a om det senmoderne samfund. politiske og økonomiske strømninger i Danmark og Europa. Samfundsfag orienterer sig også mod den engelsksprogede verden ud fra en politisk, økonomisk og sociologisk vinkel.  Ligesom samfundsfag orienterer sig mod Tyskland og giver en større forståelse for vigtige strømninger her  og Tysklands betydning for EU.

I skemaet nedenfor ser du en oversigt over fag, niveau og placering i det 3-årige forløb på STX. Skemaet viser studieretningsfag, valgte fag (både fag der skal vælges inden skolestart og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag.

Fag Grundforløb 1. år 2. år 3. år
Studieretningsfag
Engelsk A A A A
Tysk forts. A A A A
Samfundsfag B B B
Kreativt fag (vælg 1 af 4)
Billedkunst C C
Drama C C
Mediefag C C
Musik C C
Naturvidenskabeligt B-niveau (vælg 1 af 3)
Biologi B
Fysik B
Naturgeografi B
Valgfag på mindst C-niveau
Valgfag C
Valgfag på mindst C-niveau
Valgfag C
Øvrige fag
Dansk A A A A
Historie A A A
Biologi C
Matematik B B B
Idræt C C C C
Fysik C
Naturgeografi C
Oldtidskundskab C
Latin C
Religion C
AP -
NV -
SRP -