EN-FR-SA

Kan du lide sprog og kultur, og vil du også gerne se det i et samfundsmæssigt perspektiv? Så er en sproglig studieretning med samfundsfag noget for dig. Engelsk er ikke kun et europæisk sprog, men også et globalt sprog. Storbritannien og USA er centrale i undervisningen, men også andre engelsksprogede lande kan indgå. På A-niveau beskæftiger du dig med sprog, litteratur og samfund – samarbejdet med samfundsfag ligger lige for, og du vil komme rundt i forskellige aktuelle emner. Sprogligt bliver du løftet til at kunne kommunikere alsidigt og på højt niveau – både mundtligt og skriftligt. I fransk A  får du en god viden om det franske sprog, den franske kultur og det franske samfund. I undervisningen beskæftiger vi os både med hvad der sker i Frankrig og i de frankofone område og vi inddrager både litteratur, film og samfundsforhold.  Du vil med en kompetence i fransk have mange muligheder for at uddanne dig videre inden for kunst, kultur, undervisning og vil desuden kunne anvende din sproglige kompetence i store internationale organisationer som FN og EU. I samfundsfag drejer det sig bl.a om det senmoderne samfund. politiske og økonomiske strømninger i Danmark og Europa. Samfundsfag orienterer sig også mod den engelsksprogede verden ud fra en politisk, økonomisk og sociologisk vinkel.  Ligesom samfundsfag orienterer sig mod de fransktalende områder for at give en større forståelse for vigtige strømninger her.

I skemaet nedenfor ser du en oversigt over fag, niveau og placering i det 3-årige forløb på STX. Skemaet viser studieretningsfag, valgte fag (både fag der skal vælges inden skolestart og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag.

Fag Grundforløb 1. år 2. år 3. år
Studieretningsfag
Engelsk A A A A
Fransk beg. el. fort. A A A A
Samfundsfag B B B
Kreativt fag (vælg 1 af 4)
Billedkunst C C
Drama C C
Mediefag C C
Musik C C
Naturvidenskabeligt B-niveau (vælg 1 af 3)
Biologi B
Fysik B
Naturgeografi B
Valgfag på mindst C-niveau
Valgfag C
Valgfag på mindst C-niveau
Valgfag C
Øvrige fag
Dansk A A A A
Historie A A A
Biologi C
Matematik B B B
Idræt C C C C
Fysik C
Naturgeografi C
Oldtidskundskab C
Latin C
Religion C
AP -
NV -
SRP -